akademik başarılar

Sağlık Bakanlığı TÜSEB A Grubu Acil AR-GE Proje Desteğii

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Songül AKTAŞ’ın yürütücü olduğu “Vajinal doğum yapan annelere motivasyonel görüşme tekniği ile verilen emzirme eğitiminin emzirme motivasyonu, özyeterliliği ve bağlanma üzerine etkisi” adlı doktora tez çalışması Sağlık Bakanlığı TÜSEB A grubu Acil Ar-Ge PROJESİ kapsamında  desteğe hak kazanmıştır. Destek kabulü kazanan projede doktora tez danışmanı Doç.Dr. Songül AKTAŞ ve doktora tez öğrencisi araştırmacı Araş. Gör. Özge PALANCI AY proje ekibini  oluşturmaktadır.  Araştırmacı Özge PALANCI AY Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Doktora programı öğrencisi ve Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanı’dır.

Projesi desteklenen akademisyenimizi ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Proje Ekibi

Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Songül AKTAŞ , Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü

Araştırmacı: Araş. Gör. Özge PALANCI AY (KTÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Doktora Programı Öğrencisi ve Gümüşhane Üniversitesi SBF Öğretim Elemanı)


02 Kasım 2023