duyurular

10

Ocak

01.12.2021 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Başvuru Sonuçları

KTÜ Rektörlüğü

Sonuçlar için tıklayınız...

Üniversitemiz Çeşitli Birimlerinde Çalıştırılmak Üzere Alınacak Olan 39 (Otuzdokuz ) Adet 4/B Sözleşmeli Personel İçin 01.12.2021 Tarihli İlanımıza Yapılan Online Müracatlar Sonucunda Yerleşmeye Hak Kazanan Asil ve Asil Adayların Herhangi Bir Nedenle Başlatılamaması Halinde Yerine Sırasıyla Çağrılacak Olan Yedek Adaylara İlişkin Duyuru

Yerleşmeye Hak Kazanan Asil Adayların en geç 21.01.2022 tarihi mesai saati sonuna (17.00) kadar aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyenler haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

*Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
*Asil adaylardan herhangi bir nedenle başlatılamayanlar olması halinde yedek adaylarla ilgili yeni bir duyuru yapılarak evrak istenecektir.

ASİL ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR

 1. 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
 2. Diploma aslı veya e-Devlet/e-Okul sistemi üzerinden barkodlu öğrenim belgesi
 3. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet veya askerlik şubesi)
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı tarafımızca görülmek üzere yanınızda bulunsun)
 5. Aday https://www.ktu.edu.tr/personel-formlar linkinden temin edeceği Mal Bildirim Formu,
 6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı)
 7. Sağlık Raporu (Raporda mutlaka Akıl hastalığı bulunmadığına ve görevini yapmasına engel teşkil edecek bedensel engeli bulunmadığına dair ibare belirtilmesi gerekmektedir. Aksi durumda rapor kabul edilmeyecektir.
 8. İkametgah Belgesi (e-Devlet çıktısı)
 9. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7315 numaralı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında https://www.ktu.edu.tr/personel-formlar linkinden temin edilecek 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu; bilgisayar ortamında doldurulacak ve her ikisi ayrı ayrı ıslak imza ile imzalanarak birer fotoğraf yapıştırmak suretiyle düzenlenecektir.
 10. 1 adet yarım kapaklı dosya ve 1 adet mavi renkli klasör.
 11. SGK hizmet dökümü (e-devlet çıktısı)
 12. Resmi Hizmeti bulunan adayların bu hizmetlerini hangi statü/kadro ve tarihler arasında yaptıklarını gösterir kurum onaylı belgelerini tarafımıza sunmaları gerekmektedir.

NOT: Müracat yapan ve yerleşmeye hak kazanamayan adaylar, yerleştirilememe nedenlerini https://online.ktu.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabileceklerdir.