duyurular

07

Nisan

E-Scooter Kullanımı Talimatı

KTÜ Rektörlüğü

Üniversitemiz merkez ve çevre kampüsleri içerisinde e-scooter olarak isimlendirilen araçların kullanımı ile ilgili olarak, kullanma esnasında, park yapılması sırasında ve kuralların ihlali durumunda uygulanacak kurallar konusunda Rektörlüğümüzce aşağıdaki kararlar alınmış olup öğrencilerimiz ve diğer tüm kullanıcıların belirlenmiş kurallara göre hareket etmesi gerekmektedir.

Kullanırken

 

 1. Sürücüler en az 16 yaşında olmalıdır.
 2. Trafik güvenliğini riske atmayacak şekilde  sağdan  gidilmesi  kaydıyla  taşıt  yolunda,  trafiğin akış yönünde kullanılmalıdır.
 3. Sürücü harici yolcu taşınmamalıdır  (iki veya  daha  fazla  kişi  aynı anda  kullanmamalıdır)
 4. Sırtta taşınabilen eşya harici yük taşınmamalıdır.
 5. İkiden fazla e-scooter, taşıt yolunda yan yana sürmemelidir.
 6. Yaya yollarında (kaldırımlarda veya patika yollarda) sürülmemelidir.
 7. Başka bir araca bağlanarak asılıp, tutunarak sürülmemelidir.
 8. Tek elle sürülmemelidir.
 9. Akrobatik hareketler yapılarak sürülmemelidir.
 10. Seyir hızı 25 km/saati geçmemelidir.
 11. Kullanılacak e-scooter T.C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen yasal standartlara uygun olmalıdır.
 12. Kampüs içerisinde KTÜ Rektörlüğü tarafından girilmesi yasaklanmış  alanlarda,  bina içlerinde, spor alanlarında, eğlence ve dinlenme amaçlı kapalı veya açık alanlarda kullanılmamalıdır.

 

Park Ederken

 1. Yayalar, engelliler veya hareket kısıtı olan kişileri engellemeyecek şekilde park edilmelidir.
 2. Yaya ve araç trafiğini engellemeyecek şekilde park edilmelidir.
 3. Kamu nizamını bozacak veya özel mülkiyeti ihlal edecek şekilde park edilmemelidir.
 4. Binalara, spor alanlarında, eğlence  ve dinlenme  amaçlı kapalı veya  açık alanlarda  giriş­ çıkışı engelleyecek şekilde park edilmemelidir.

 

Kural İhlali Durumunda

Yukarıda    belirtilen    kurallara     uygun    olmayan     kullanımlar    tespit    edildiğinde,    Güvenlik Birimimizce kimlik (öğrenci ve personel) tespiti yapılarak;

 1. Üniversitemiz Öğrencisi olanlar; "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" uyarınca işlem tesis edilmek üzere birimlerine bildirilecektir.
 2. Üniversitemiz personeli olanlar hakkında; ilgilinin tabi olduğu mevzuatlara ilişkin disiplin hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.
 3. Üniversitemizle     herhangi     bir     aktif     aidiyet     bağı     bulunmayanların     üniversitemiz kampüsünden çıkışları sağlanacaktır.