duyurular

24

Şubat

Kurum Hisseli Projeler

Rektörlük

AdıSoyadı Yurutucu ProjeAdi ProgramAciklamasi
Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ Proje Yürütücüsü Saf Anadolu Karaçamı ve Sarıçam Meşcerelerinde Çıkan Yangınlar ile Kontrollü ve Amaçlı Yakma Uygulamalarının; Tohum Çimlenme, Fidan Büyüme ve Gelişimi ile Toprak Özellikleri ve Mikroeklembacaklıları Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Dr. Öğr. Üyesi Kadir Alperen COŞKUNER Araştırmacı
Prof. Dr. İbrahim ALP Proje Yürütücüsü Amalgamlama Atıklarından Amino Asit Liçi İle Altın ve Cıva Kazanımı TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Prof. Dr. Celal DURAN Danışman
Doç. Dr. Tuğba TÜRK Araştırmacı
Arş. Gör. Taha BOYRAZ Araştırmacı
Prof. Dr. Muhammet Vefa AKPINAR Proje Yürütücüsü Beton Yol Kaplamalarda Isıl Çatlakların Önlenmesi İçin Genleştirilmiş Perlitli Hafif Beton Kullanılmasının Araştırılması TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Prof. Dr. Aykut ÇANAKÇI Danışman
Prof. Dr. Ömer KARA Proje Yürütücüsü Meşcere Gelişim Çağı, Bonitet ve Fizyografik Faktörlere Göre Doğu Ladini (Picea Orientalis (L.) Link) Meşcerelerinde Karbon ve Organik Azot Birikiminin Belirlenmesi TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Prof. Dr. Ahmet YAŞAR Araştırmacı
Arş. Gör. Esengül GENÇ Araştırmacı
Doç. Dr. Temel VAROL Proje Yürütücüsü Seçici Lazer Ergitme Yöntemiyle Proton Değişim Membranlı Su Elektrolizi Hücreleri İçin Geri Dönüşüm Temelli, Düşük Maliyetli ve Yüksek Performanslı Sıvı/Gaz Difüzyon Plakaların Geliştirilmesi TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Prof. Dr. Ümit ALVER Araştırmacı
Prof. Dr. Aykut ÇANAKÇI Danışman
Doç. Dr. Fatih ERDEMİR Araştırmacı
Doç. Dr. Samiye Çilem BİLGİNER Proje Yürütücüsü Çocuklarla Çalısan Sağlık Profesyonellerinin Çocuk İstismarı Farkındalığını Arttırma ve Bildirimini Yönetme Temelli Bir Mobil Uygulama (AppCIKO) ve Karma (Hibrit) Eğitim Programı Geliştirilmesi: Çocuk İstismarını Kavrama ve Ortaya Çıkarma Eğitim Programı (ÇIKO EP) TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Prof. Dr. Murat TOPBAŞ Araştırmacı
Prof. Dr. Mustafa İMAMOĞLU Araştırmacı
Doç. Dr. Ahmet Kağan ÖZKAYA Araştırmacı
Prof. Dr. Erdal ÖZER Araştırmacı
Doç. Dr. İlknur KAHRİMAN Araştırmacı
Dr. Ögr. Üyesi Bilge TUNCEL Danışman
Dr. Ögr. Üyesi Güven Seçkin KIRCI Araştırmacı
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk AKTURAN Araştırmacı
Dr. Öğr. Üyesi Şükrü KELEŞ Danışman
Dr. Öğr. Üyesi İhsan ERDİNÇLİ Proje Yürütücüsü Osmanlı İstanbulu'nda Alafrangalaşmaya Yönelik Toplumsal Refleksler (1860-1914) TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Arş. Gör. Dr. Emre ÇELİK Araştırmacı
Arş. Gör. Merve Esra ÖZGÜRBÜZ Araştırmacı
Prof. Dr. İsmail DEMİR Proje Yürütücüsü Kırmızı Tavuk Akarı (Dermanyssus Gallinae, Arachnida: Dermanyssidae) ile Mücadelede Yerli Entomopatojen Fungusların Etkinliğinin Araştırılması ve Prototip Mikoakarisit Geliştirilmesi TÜBİTAK 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ Araştırmacı
Doç. Dr. Suna ERSAVAŞ KAVANOZ Proje Yürütücüsü Yerel Diplomasi Faaliyetleri ve Yerel Diplomasi Alanının Kullanımına İlişkin Yeni Bir Strateji Önerisi Geliştirilmesi TÜBİTAK 3005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
Arş. Gör. Hülya SAĞLAM YILDIZ Araştırmacı
Arş. Gör. Dr. Nisa ERDEM Araştırmacı
Doç. Dr. Önder AYDEMİR Proje Yürütücüsü Elektrokardiyografi Verilerinden Akut Miyokard Enfarktüsü Teşhisi İçin Geliştirilecek Karar Destek Sisteminin T.C. Sağlık Bakanlığı Hastanelerine Entegre Edilmesi TÜSEB EKG - Elektrokardiyografi Verilerinden Akut Koroner Sendromların Tanısına Yönelik Karar Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi Programı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZTÜRK Araştırmacı
Doç. Dr. Mürsel ŞAHİN Proje Yürütücüsü Aort Kapak Kalsiyum Skorunun Ekokardiyografik Görüntülerden Otomatik Tespiti ve Ölçümü İçin Derin Öğrenmeye Dayalı Tam Otomatik Bir Yaklaşımın Geliştirilmesi ve Uygulanması TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk AKKAYA Araştırmacı
Dr. Öğr. Üyesi Elif BAYKAL KABLAN Araştırmacı
Prof. Dr. Murat EKİNCİ Danışman
Prof. Dr. Ömer GEDİKLİ Danışman
Prof. Dr. İlhan ALTINOK Danışman Development of Bioengineered Antimicrobial Peptide-Nanoparticle System as Promising Alternatives to Convertional Antibiotics in Aquaculture TÜBİTAK 2236 - Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı
Dr. Öğr. ÜYesi Özlem HACIOĞLU Proje Yürütücüsü Volkanik Örtülü Alanlarda Manyetotellürik Yöntemin Hidrokarbon Arama Etkinliğinin Araştırılması TÜBİTAK 3501 - Kariyer Geliştirme Programı
Dr. Öğr. Üyesi Umut YILDIRIM Proje Yürütücüsü Türk Kadın Zabitlerinin Gemide Çalışma Süreçlerinde Karşılaştıkları Problemlerin Tespit Edilmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması TÜBİTAK 3005 -  Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı
Doç. Dr. Mustafa Şinasi AYAS Proje Yürütücüsü Su Arıtma ve Dağıtma Sistemlerindeki Aykırılık Tespit Modellerine Yönelik Optimum Kara Kutu Çekişmeli Saldırılarının Tasarlanması ve Savunma Mekanizmasının Geliştirilmesi TÜBİTAK 3501 - Kariyer Geliştirme Programı
Dr. Öğr. Üyesi Selen AYAS Araştırmacı
Arş. Gör. Büşra ÖZGENÇ Araştırmacı
Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ Danışman
Dr. Öğr. Üyesi Selen AYAS Proje Yürütücüsü Görü Dönüştürücülerine Dayalı Medikal Görüntü Sınıflandırmasında Çekişmeli Makine Öğrenmesi Yaklaşımlarının Geliştirilmesi TÜBİTAK 3501 - Kariyer Geliştirme Programı
Dr. Öğr. Üyesi Elif BAYKAL KABLAN Araştırmacı
Prof. Dr. Murat EKİNCİ Danışman
Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK Proje Yürütücüsü Eklemeli İmalat ile Üretilen Titanyum Alaşımının Servis Performansının Özgün İkincil Yüzey İşlemleriyle İyileştirilmesi TÜBİTAK 2566 - E120Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı (NSFC) ile İkili İşbirliği Programı
Prof. Dr. Hasan GEDİKLİ Araştırmacı
Doç. Dr. Ömer Necati CORA Araştırmacı
Doç. Dr. Temel VAROL Araştırmacı
Dr. Öğr. Üyesi Harun YANAR Araştırmacı
Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI Proje Yürütücüsü Ekolojik Propolis Özüt ve Kapsüllerinin Geliştirilmesi TÜBİTAK 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
Prof. Dr. Oktay YILDIZ Araştırmacı
Prof. Dr.Hakan ERSOY Proje Yürütücüsü Gerçeğe Yakın Model Deneylerle Yangına Maruz Kalacak Tarihi Yapılarda Asit Yağmurlarının Uzun Yıllar Etkilerin Tahmini TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Prof. Dr. Ahmet Can ALTUNISIK Araştırmacı
Prof. Dr. Arzu FIRAT ERSOY Araştırmacı
Prof. Dr. Ayfer DÖNMEZ ÇAVDAR Araştırmacı
Prof. Dr. Kerim AYDINER Araştırmacı
Prof. Dr. Volkan Numan BULUT Araştırmacı
Doç. Dr. Tuğrul ÇAVDAR Araştırmacı
Dr. Öğr. Üyesi Hasan KOLAYLI Araştırmacı
Arş. Gör. Dr. Muhammet Oğuz SÜNNETCİ Araştırmacı
Öğr. Gör. Murat KARAHAN Araştırmacı
Prof. Dr. İlhan ALTINOK Proje Yürütücüsü Gökkuşağı Alabalığında Laktokokkosise Karşı Dirençlilikle İlişkili Aday Genlerin Genom Boyu İlişkilendirme ve Gen Anlatımı Analizi Çalışmaları ile Belirlenmesi TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Dr. Öğr. Üyesi Rafet Çağrı ÖZTÜRK Araştırmacı
Prof .Dr. İsmail DEĞİRMENCİOĞLU Proje Yürütücüsü Hidrokarbon-sift bazı-bor ile Kombine Edilmiş Bir Protoporfirin IX'in Sentezi, Karakterizasyonu ve Akciğer, Kolon ve Meme Kanseri Hücre Hatlarında in vitro PDT Aktivitesinin Araştırılması TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Prof .Dr. Figen CELEP EYÜPOĞLU Araştırmacı
Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ Proje Yürütücüsü Enerji Sürekliliği İçin Gölge Etkili Fotovoltaik Sistemlerin Şebeke/Yük Entegrasyonu TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Doç. Dr. Mustafa Şinasi AYAS Araştırmacı
Öğr. Gör. Dr. Yahya DANAYİYEN Araştırmacı
Arş. Gör. Dr. Yeşim Aysel BAYSAL Araştırmacı
Arş. Gör. Büşra ÖZGENÇ Araştırmacı
Prof. Dr. Kemal HACIEFENDİOĞLU Proje Yürütücüsü Tarihi Yığma Minarelerin Video Kamera Tabanlı Yapı Sağlığı İzlemesi ve Derin Öğrenme Yöntemine Dayalı Uzun Vadeli Karar Verme Modelinin Geliştirilmesi TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Prof. Dr. Volkan KAHYA Araştırmacı
Dr. Öğr. Üyesi Eyüp GEDİKLİ Araştırmacı
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri BAŞAĞA Araştırmacı
Arş. Gör. Fatih YESEVİ OKUR Araştırmacı
Doç. Dr. Murat Erdem GÜZEL Proje Yürütücüsü Türkiye ve Pakistan'da Yayılış Gösteren Chondrillinae, Crepidinae ve Lactucinae Altoymakları Odaklı Cichorieae (Asteraceae) Oymağının Güneybatı Asya'daki Filogenisi ve Fitocoğrafyası TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Prof. Dr. Kamil ÇOŞKUNÇELEBİ Araştırmacı
Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER Proje Yürütücüsü Geleneksel Odun Üretim İşçiliğinde Çalışan Tahtacı Türkmenlerin İş Doyumlarının ve Tahtacı Türkmenlere Yönelik Algıların Ölçülmesi TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Prof. Dr. Kadri Cemil AKYÜZ Araştırmacı
Öğr. Gör. Dr. Canan YILMAZ Araştırmacı
Arş. Gör. Emine Nur YEŞİLYURT Araştırmacı
Prof. Dr. Ufuk Kemal ÖZTÜRK Proje Yürütücüsü Yeni Nesil Elektrodinamik (ED-Levitation) Hyperloop/Maglev Temassız Alüminyum Raylı Ulaşım Sistemlerinin Elektromanyetik Kuvvet Parametrelerinin Nümerik ve Deneysel Yöntemlerle Araştırılması TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ Araştırmacı
Prof. Dr. Hasan GEDİKLİ Araştırmacı
Dr.Öğr.Üyesi Şüle BIYIK BAYRAM Proje Yürütücüsü Parenteral ilaç uygulamalarına yönelik simülasyonun gelistirilmesi ve hemsirelik ögrencilerinin bilgi ve becerilerine etkisinin belirlenmesi TÜBİTAK 3501 - Kariyer Geliştirme Programı
Doç. Dr. Hacer ÖZYURT Araştırmacı
Arş. Gör. Aysun BAYRAM Araştırmacı
Dr.Öğr.Üyesi Temel SAĞLAM Proje Yürütücüsü Trabzon Tarihi Kent Mimarlığı Ve Sanala Aktarımı TÜBİTAK 3005 -  Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı
Dr. Öğr. Üyesi Deniztan  ULUTAŞ KARAKOL Araştırmacı
Doç. Dr. Erkan AYDINTAN Araştırmacı
Öğr. Gör. Dr. Zafer YAVUZ Araştırmacı
Arş. Gör. Dr. Çağlar AYDIN Araştırmacı
Prof. Dr. Hüseyin İNCEER Proje Yürütücüsü Tehlike altındaki endemik Tripleurospermum heterolepis ve T. ziganaense (Asteraceae)
türlerinin üreme biyolojisi, genetik çesitliligi ve korunması
TÜBİTAK 2519 - COST Çalışma Grubu Destek Programı
Doç. Dr. Engin Derya GEZER Proje Yürütücüsü CLT'lerin dayanım performansının belirlenmesi ve tehlike sınıflarına
göre optimizasyon modelinin gelistirilmesi
TÜBİTAK 2519 - COST Çalışma Grubu Destek Programı 
Prof. Dr. Cenk DEMİRKIR Araştırmacı
Dr. Öğr. Üyesi Aydın DEMİR  Araştırmacı
Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZTÜRK  Araştırmacı
Öğr. Gör. Dr. Memnüne KOKOÇ  Proje Yürütücüsü Montessori Based Unplugged Coding  and Robotic in Early Childhood Cooperation Partnership in School Education(KA220-SCH)
Doç. Dr. Arzu KALIN  Proje Yürütücüsü ST.art: Integrating Arts into Subjects for a Better Sustainable Quality of Education Cooperation Partnership in School Education(KA220-SCH)
Öğr. Gör. Beril DEĞERMENCİ Proje Yürütücüsü Doğu Karadeniz Grişimcilik Hareketi TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı
Öğr. Gör. Sedanur KALYONCU Proje Yürütücüsü Strategic Management, Agility and Right Technologies for Youth - SMART Youth Erasmus+ Gençlik Programı KA205-Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar
Prof. Dr. Oktay YILDIZ Araştırmacı
Öğr. Gör. Emrah AYVAZ Araştırmacı
Öğr. Gör. Gözde SAĞLAM Araştırmacı
Öğr. Gör. İslam YILDIZ Araştırmacı
Öğr. Gör. Kerim SÖNMEZ Araştırmacı
Öğr. Gör. Beril DEĞERMENCİ Araştırmacı
Öğr. Gör. Hülya SABIR Araştırmacı
Öğr. Gör. Ayhan KOÇ Araştırmacı
Proje Uzmanı Eren YILMAZ Araştırmacı
Proje Uzmanı Güler Tuğba GÜLTEKİN Araştırmacı
Proje Uzmanı Müslüm Serhat ÜNVER Araştırmacı
Proje Uzmanı Yalçın AYKUT Araştırmacı
Proje Uzmanı Aleyna AYDIN Araştırmacı
Proje Uzmanı Dilek İSKENDER Araştırmacı
Prof. Dr. F. Sena SEZEN Proje Yürütücüsü Hedefe Özgü Pan-Kanser Terapiler (PAN-TER) TÜBİTAK 1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı
Prof. Dr. Ali Osman KILIÇ Araştırmacı
Doç. Dr. Tuba DİNÇER Araştırmacı
Dr. Öğr. Üyesi Seçkin ENGİN Araştırmacı
Dr. Öğr. Üyesi Sercan YILDIRIM Araştırmacı