duyurular

10

Şubat

Üniversitemizde Eğitim-Öğretime Ara Verildi

Rektörlük

09.02.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle;

  1. Tıp  ve  Diş  hekimliği  fakültelerinin  uygulamalı  eğitim  sürecindeki  (4,  5,  6.  Sınıf)  öğrencilerinin eğitimlerine devam edip etmemeleri konusunun yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca değerlendirilmesine,
  2. Halihazırda  bahar  dönemini  başlatmış  ve  eğitim  ve  öğretime  devam  eden  yükseköğretim kurumlarımızın  eğitim  ve  öğretime  ara  verip  vermeme  konusundaki  kararın,  ilgili  yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarına bırakılmasına,
  3. Sınavların  ilan  edilen  tarihe  uygun  olarak  yapılması  veya  ertelenmesi  hususunun  yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca değerlendirilmesine

karar verilmiştir. Bu kapsamda üniversitemizce yapılan değerlendirmede;

  1. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı derslerinin, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar ertelenmesine,
  2. 30 Ocak 2023 tarihinde Eğitim-Öğretime başlanılmış olmasından dolayı, Tıp Fakültesi’nde tüm sınıflar için eğitime devam edilmesine,
  3. Tıp Fakültesi’nde 24 Şubat 2023 tarihine kadar gerçekleştirilecek olan teorik derslerin hibrit (yüz yüze-çevrimiçi) olarak gerçekleştirilip kayıt altına alınmasına,
  4. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ve mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Tıp Fakültesi öğrencilerine;  24 Şubat 2023 tarihine kadar gerçekleştirilecek olan uygulamalı eğitimler (laboratuvar uygulamaları, temel hekimlik uygulamaları, probleme dayalı öğrenim, olgu temelli öğrenim vb.) için telafi hakkı verilmesine,
  5. 6 Şubat 2023 tarihinde Eğitim-Öğretime başlanılmış olmasından dolayı, Diş Hekimliği Fakültesi’nde Dönem 4 ve 5 öğrencilerinin klinik uygulama eğitimlerine devam edilmesine,
  6. Diş Hekimliği Fakültesi’nde Dönem 1-2-3-4-5 öğrencilerinin teorik dersleri ile Dönem 1-2-3 öğrencilerinin pratik uygulamalarına 26 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesine

karar verilmiştir.