haberler

KTÜ'de İki Bölüm Yeniden Öğrenci Alımına Başlıyor

Üniversitemiz, Jeoloji Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği bölümleri ile öğrenci alımına başladı. KTÜ'nün köklü eğitim birimlerinden olan bu iki bölüm, doğal kaynakların araştırılması, doğal afetlerin yönetimi ve enerji kaynaklarının belirlenmesi gibi alanlarda önemli çalışmalar yürüten nitelikli mühendisler yetiştirmeye odaklanıyor.

KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58 yıllık deneyimiyle nitelikli mühendisler yetiştiriyor

KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü, ülkemizin en eski bölümlerinden biri olup 58 yıldır alanında yetkin jeoloji mühendisleri yetiştirmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin avantajlarından yararlanarak eğitim-öğretim çalışmalarını arazide uygulamalı bir şekilde gerçekleştiren bölüm, uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim imkanları sunmaktadır. KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Genel Jeoloji, Mineraloji-Petrografi, Maden Yatakları-Jeokimya ve Uygulamalı Jeoloji ana bilim dallarından oluşuyor ve bu alanda görev alan toplam 22 öğretim üyesi ile eğitim-öğretime katkı sağlıyor. Öğrenciler, Genel Jeoloji ve Sedimantoloji, Paleontoloji, Maden Yatakları, Petrografi-Optik Mineraloji, Zemin Mekaniği-Hidrojeoloji ve Kaya Mekaniği Laboratuvarları gibi bir dizi laboratuvarda uygulamalı eğitim alma imkânına sahip oluyor.

Jeoloji Mühendisliği mezunları, ülkemizin kalkınması açısından önem taşıyan doğal kaynakların araştırılması–bulunması, doğal afetlerin araştırılması ve yönetilmesi, mühendislik yapılarının temel etüt projeleri gibi alanlarda başarıyla görev alabilmektedir.

KTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü doğal afetlere ve kaynak araştırmalarına odaklanıyor

KTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü ise 1970 yılında kurulan ve ülkemizdeki önemli jeofizik eğitim birimlerinden biri olarak bilinir. Bölüm, doğal afetlere ve enerji kaynaklarının belirlenmesine yönelik çalışmalarla dikkat çeken araştırmalara öncülük ediyor.

26 lisans, 31 yüksek lisans ve 8 doktora öğrencisiyle faaliyetlerini sürdüren KTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü, kendi bağımsız binası ve ileri seviyede teknik donanımla donatılmış laboratuvarları sayesinde ülkenin en iyi altyapısına sahip bölümlerinden biridir. Öğrencilere Sismoloji, Uygulamalı Jeofizik ve Yer Fiziği alanlarında laboratuvar imkânları sunarak mesleki konularla ilgili uygulama ve araştırma yapabilme olanağı sağlıyor.

Petrol ve doğalgaz, jeotermal enerji araştırmaları, maden aramaları, zemin özelliklerinin incelenmesi gibi birçok alanda faaliyet gösterebilen Jeofizik Mühendisliği mezunları, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Maden Tetkik Arama (MTA) gibi önemli kurumların yanı sıra ülkemizin dört bir yanındaki devlet kurumlarında ve özel sektörde başarılı kariyerler yapma imkanına sahip olabiliyor.

Bölümlerin MÜDEK/EUR-ACE Akreditasyon Sertifikası Var

Her iki bölüm de MÜDEK/EUR-ACE akreditasyon sertifikasına sahip olmasıyla öğrencilere daha fazla fırsat sunmaktadır. Lisans eğitiminin yanı sıra çift anadal ve yandal programları ile öğrencilere çeşitli lisans diploması ve sertifika alma şansı sunuluyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin Jeoloji Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği bölümleri, uzun bir aradan sonra; kaliteli eğitim ve araştırma programlarıyla, doğayı anlamaya ve korumaya önem veren, bilime tutkuyla bağlı, alanında uzman mühendisler yetiştirmeye devam ediyor.


31 Temmuz 2023