haberler

Mimarlık Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

KTÜ Mimarlık Fakültesi akademik kurul toplantısı, Yönetmelik gereği her öğretim yılı sonunda fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında değerlendirme yapmak üzere toplanıyor. Bu yıl da 5 Temmuz 2023 tarihinde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI’nın katılımıyla Mimarlık Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Mimarlık Fakültesinin 2022 yılına ilişkin Akademik Kurul Toplantısı, Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI başkanlığında, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cenap SANCAR, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Erkan AYDINTAN, Doç. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gençaga PÜRÇEK, Meslek odaları temsilcileri ile akademik ve idari personelin katılımıyla TTO Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI’nın Mimarlık Fakültesine yönelik genel bir değerlendirmesi ve beklentilerine yönelik koşuşmasından sonra toplantıda Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cenap SANCAR bir sunum yaptı. Prof. Dr. SANCAR sözlerine, dünya genelinde yaşanan Covid-19 Pandemisi ve son yaşadığımız deprem nedeniyle önceki yıllarda genel kurul toplantılarının yapılamadığı belirtilerek başladı. Toplantıda yakın tarihlerden başlanarak 2022 yılına kadar yapılmış olan ulusal ve uluslararası akademik çalışmalar, yürütülen projeler, öğrenci değişimleri, yarışmalarda elde edilen öğrenci başarıları değerlendirildi. Ayrıca fakülte binasında yapılan iyileştirmeler ve teknik düzenlemeler hakkında bilgiler de verildi. Üniversitemizin, kurulduğu günden günümüze gelişimi ile bu günkü durumunun karşılaştırıldığı ve oldukça verimli geçen akademik kurulda, özellikle Üniversitemizin YÖKAK tarafından 5 yıllık akreditasyonu, araştırma üniversitesi olması ve mimarlık bölünün akredite olması üzerinde vurgu yapılarak sürecin devamlılığına ve sürdürülebilir kılınmasının önemine vurgu yapıldı.

Toplantıda ayrıca, bazı öğretim elemanlarına çeşitli ödüller verildi. Prof. Dr. Aygün ERDOĞAN'a Ar-Ge Projesi Yürütücülük Kurumlararası ödülü, Doç. Dr. Özge ISLAMOĞLU'na Bilimsel Performans ödülü, Arş. Gör. İrem BEKAR'a Akademik Teşvik Performans Ödülü, Doç. Dr. Erkan AYDİNTAN'a Bilimsel Performans ödülü, Doç. Dr. Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA'ya, Arş. Gör. Dr. Çağlar AYDIN'a, Arş. Gör. Edanur FETAAHOĞLU'na, Prof. Dr. Dilek BEYAZLI'ya TÜBİTAK Araştırmacı Ödülü verildi. Arş. Gör. İrem BEKAR ve Arş. Gör. Ezel Yağmur ÇEBİ OKUMUŞ'a Genç Akademisyen Performans Ödülü takdim edildi.

Ayrıca, görevde 25 yılını tamamlayan Prof. Dr. Ömer İskender TULUK, Prof. Dr. Asu BEŞGEN ve Doç. Dr. Filiz TAVŞAN'a Akademik Ödüller, görevde 25 yılını tamamlayan Nuri ADANUR, Özlem GÜNAYDIN ve Ercan BÜLBÜL'e İdari Ödüller takdim edildi. Yoğun bir katılım ile gerçekleşen toplantı, katılımcılar için düzenlenen kokteylin ardından sona erdi.

 

 


06 Temmuz 2023