haberler

Üniversitemiz, Biyoçeşitlilik Koruma ve Orman Yönetimi İçin TRANSFORMIT Projesi'ne Ortak Oldu

Üniversitemiz, toplumsal talepleri biyoçeşitlilik koruma ile entegre etmek üzere başlatılan “Sürdürülebilir Orman Yönetiminin Geleceği TRANSFORMIT” İş Birliği Projesi’nde, proje ortağı olarak yerini aldı.

Üniversitemiz, biyoçeşitliliği koruma amacıyla başlatılan "Sürdürülebilir Orman Yönetiminin Geleceği TRANSFORMIT" İş Birliği Projesi’nde önemli bir adım attı. Projede yer alarak Ormancılık alanında önemli bir rol üstlenecek olan Üniversitemiz, biyoçeşitliliğe dost orman yönetimini mercek altına alacak. TRANSFORMIT Projesi, konuya sadece teorik bir perspektiften bakmakla kalmayıp aynı zamanda somut politika ve pratik rehberlik ihtiyaçlarını ele alarak biyoçeşitliliğe dost orman yönetimini hedefleyen büyük çaplı bir inisiyatif olarak tanımlanıyor. Uygulama aşamasında TRANSFORMIT'ten beklentiler büyük. Proje kapsamında, paydaş katılım platformu aracılığıyla ormancılık kurumları, uygulayıcılar, orman sahipleri, araştırma kuruluşları, sertifikasyon kuruluşları ve diğer ilgili paydaşlar arasında yeni bir sinerji yaratılması hedefleniyor. Proje ile ayrıca Bütüncül Orman Yönetimi (BOY) önerilerini genişletmeye yönelik kanıta dayalı kılavuzlar geliştirilecek.

İş Birliği ile Önemli Konular Ele Alınacak
Projenin bir diğer amacı ise Bütünleşik Orman Yönetimi’nin; orman direncini artırma, orman bozulmalarını önleme ve orman kaynaklarını koruma konularında nasıl yardımcı olduğunu keşfetmek. Bu çerçevede; biyoçeşitlilik koruma, biyoekonomi, ekosistem restorasyonu, direnç, iklim değişikliği hafifletme ve adaptasyonu gibi konular da ele alınacak ve Bütünleşik Orman Yönetimi’nin faydaları değerlendirilecek.

TRANSFORMIT, Herkes İçin Uygun Bir Çözüm Arayışında
İçerik odaklı BOY şemsiyesi altında, BOY yöntemleri ve önerileri farklı orman alanlarına uyarlanabilir hale getirilecek. Proje, BOY uygulamalarının ve Bütünleşik Orman Yönetimi ile ilgili yenilikçi teknolojilerin incelenmesinin yanı sıra üniversitelerde ve orman fakültelerinde Sürdürülebilir Orman Yönetimi ile ilgili eğitim-öğretim çalışmalarını destekleyecek eğitim materyalleri geliştirmeye de odaklanacak. Bu iş birliği, biyoçeşitliliği koruma ve sürdürülebilir orman yönetimi konularında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. TRANSFORMIT projesi, gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakma hedefi doğrultusunda önemli bir katkı sağlayacak. Türkiye’den sadece Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin yer aldığı TRANSFORMIT, Avrupa Komisyonu tarafından 101135263 nolu Hibe Anlaşması ile finanse edilen Ufuk Avrupa 2023 Projesi’dir. Proje, 2023 ile 2027 yılları arasında devam edecektir.

 

TRANSFORMIT Proje Ortakları

 • European Forest Institute -EFI (Finland)
 • University of Freiburg (Germany)
 • Croatian Forest Research Institute (Croatia)
 • University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Austria)
 • Natural Resources Institute Finland (Finland)
 • Wageningen University (Netherlands)
 • Finnish Geospatial Research Institute (Finland)
 • Swedish University of Agricultural Sciences (Sweden)
 • Wageningen Research (Netherlands)
 • Centre de la Propietat Forestal (Spain)
 • Czech University of Life Sciences Prague (Czech Republic)
 • European Institute of Planted Forest (France)
 • Slovenian Forest Institute (Slovenia)
 • Karadeniz Technical University (Turkey)
 • Swiss Federal Institute of Technology Zurich (Switzerland)
 • Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (Switzerland)

16 Nisan 2024