haberler

Üniversitemiz İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU) Uygunluk Belgesi Aldı

Beşeri, zirai ve veterinerlik alanında ilaç etkin madde formülasyonu geliştirmek, preklinik Ar-Ge çalışmaları ile yüksek teknolojili araştırmalar yapmak, bu alanlarda ulusal ve uluslararası tanınırlık vizyonu ile faaliyetlerini sürdüren Üniversitemiz İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetimler sonucunda, “OECD Good Laboratory Practices (İyi Laboratuvar Uygulamaları-GLP) Uygunluk Belgesi” almaya hak kazandı.

İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU); klinik çalışmalar dışındaki sağlık ve çevre güvenliği çalışmalarının planlanması, yapılması, izlenmesi, kaydedilmesi, arşivlenmesi ve rapor edilmesi şartları ve yönetim usulleri ile ilgili kalite sistemidir. İLU prensipleri; çalışmanın kalitesinin, güvenilirliğinin, bütünlüğünün; doğrulanabilir sonuçlarının raporlanmasını ve verilerin izlenebilirliğinin güvence altına alınmasını amaçlamaktadır.

OECD İLU İlkeleri; hükümetler tarafından gelecekteki bilimsel güvenlik çalışmalarının kalite ve veri güvenilirliğinin sağlanabilmesi için düzenleyici kontrol mekanizmaları olarak ihdas edilmiştir. Uluslararası uyumlaştırılmış İLU İlkeleri, OECD tarafından düzenlenmiş ve 1981 yılında yayınlanmıştır. Birçok ülkede, OECD İLU uygunluğu, bir düzenleyici kontrol mekanizması olarak kanunlarda yer almaktadır.

OECD İLU İlkeleri’nin odak noktası, çalışmaların özgün olmasıdır. OECD İLU İlkeleri, laboratuvarlar için şartları ortaya koyan kalite yönetim sistemleridir. İLU (İyi Laboratuvar Uygulamaları) OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development-Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ülkeleri arasında uyumlaştırıldığından, hükümetler diğer ülkelerden gelen verileri, geçerli ve kabul edilebilir nitelikte olacağına dair güvence ile kabul etmektedir.

Ulusal ve uluslararası alanda piyasaya sürülen ürün ve hizmetlerin kalite ile güvencesinin teminatı olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Türkiye’nin akreditasyon alanında tek yetkili ulusal otoritesidir. TÜRKAK, dünyanın en büyük 10’uncu, Avrupa’nın ise en büyük 5. akreditasyon kurumudur.

T.C. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren TÜRKAK, 2022 yılında başvuruda bulunan İLAFAR’da; 16 Ağustos 2022 tarihinde ön denetim, 15-17 Mayıs 2023 tarihleri arasında tam denetim ve 11 Kasım 2023 tarihinde ise takip denetimi yaparak denetim sürecini tamamladı. Denetimler sonucunda, TÜRKAK Yönetim Kurulu’nun 23 Ocak 2024 tarihli kararı ile İLAFAR’a, OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk Beyanı verildi.

Ülkemizde İLAFAR ile birlikte OECD İLU Uygunluk Belgesi olan 12 merkez bulunmaktadır. Bu merkezlerin 9’u, özel sektör; 1’i, T.C. Sağlık Bakanlığı ve 2’si devlet üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İLAFAR’ın bu başarısı ile Üniversitemiz, bu akreditasyona sahip iki devlet üniversitesinden biri oldu.

İLAFAR, almaya hak kazandığı OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk Beyanı ile Üniversitemizin sahip olduğu “Araştırma Üniversitesi” marka değerine ve uluslararası tanınırlığına katkı sağlayacağı gibi ülkemizin 12. Kalkınma Planı’nda yer alan ve öncelikli sektörlerden biri olan ilaç ve tıbbi cihaz sektöründeki milli ve yerlilik oranının yükselmesine; yapacağı test, analiz ve araştırmalar ile destek olacaktır.

Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI, İLAFAR’da yürütülen başarılı bilimsel çalışmaları yerinde incelemek amacıyla belirli aralıklarla gerçekleştirdiği ziyaretlerde, İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. F. Sena SEZEN ve İLAFAR’ın tüm akademik ve idari personelini, başarılı bilimsel araştırmaların ortaya çıkması sürecinde sarf ettikleri emek, literatüre kazandırdıkları özgün çalışmalar ve bu çalışmaların somut ürünü olan başarı belgeleri adına tebrik ederek İLAFAR bünyesinde gerçekleştirilecek başarılı araştırmaların devamını diledi.


25 Ocak 2024