haberler

Üniverstemiz, TÜBİTAK 3005 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı'ndan İlk Kez Destek Aldı

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Suna ERSAVAŞ KAVANOZ’un, “Yerel Diplomasi Faaliyetleri ve Yerel Diplomasi Alanının Kullanımına İlişkin Yeni Bir Strateji Önerisi Geliştirilmesi” başlıklı projesi, TÜBİTAK 3005 Programı kapsamında desteklendi.

Projesi desteklenen akademisyenimizi ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Proje Ekibi;

Arş. Gör. Dr. Nisa ERDEM (Araştırmacı) - KTÜ

Arş. Gör. Hülya SAĞLAM YILDIZ (Araştırmacı) - KTÜ

Uzman Uğur IŞIK (Araştırmacı) - Kocaeli B.B.


12 Nisan 2022