proje çağrıları

27

Şubat

1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı ''Yüksek Teknoloji Platformları - Yeşil Dönüşüm Çağrısı'' Açıldı

Program Adı:

1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı “Yüksek Teknoloji Platformları-Yeşil Dönüşüm Çağrısı”

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının, Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşması ve mükemmeliyet merkezi haline gelmesi için ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, yurt içinde yapılan, izlenebilir hedefleri olan, bilimsek nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma programlarını desteklemektir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

  • YÖK tarafından belirlenen araştırma üniversiteleri, 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları ve TÜBİTAK'a bağlı Merkez ve Enstitüler APYÖK olarak başvuru yapabilir.
  • Sunulacak araştırma programlarında; iş birliği platformunun, en az iki Ar-Ge/Tasarım merkezi (5746 sayılı Kanuna göre merkez kabul edilmiş) ve en az iki araştırma altyapısı veya Kamu Ar-Ge biriminden oluşması zorunludur.
  • Başvurularda yer alan üniversitelerin bünyelerinde başvuru konusu ile uyumlu araştırma altyapılarının olması beklenir.

Bütçesi:

Çağrı kapsamında oluşturulacak araştırma programları tek fazlı olarak desteklenecektir. Desteklenecek araştırma programlarına 150 milyon TL’ye kadar destek verilebilecektir.

Destek Oranı:

  • Büyük ölçekli kuruluşların bütçesinin %60,
  • KOBİ'lerin bütçesinin %75,
  • Yükseköğretim kurumları, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, vakıf üniversiteleri, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ile 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları için destek oranı %100 olarak uygulanır.

Süresi:

Süre en fazla 48 ay olabilir.

Son Başvuru Tarihi:

17 Mayıs 2024 saat 23:59

Nasıl Başvurulur? :

Başvurular https://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi alınacaktır.

Programa Ait Özellikler:

Detaylı Bilgi / Rehber İçin:

 Tıklayınız.