proje çağrıları

19

Şubat

2024 Yılı A Grubu Acil Ar-Ge Proje Çağrısı Başvuruya Açılmıştır

 

Program Adı:

ACİL - A GRUBU ACİL AR-GE PROJE DESTEK PROGRAMI

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜSEB

Amacı:

Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları veya araştırma enstitüleri/merkezleri tarafından yürütülecek kısa süreli aşı, ilaç, tıbbi cihaz, tanı kiti vb. sağlık bilim ve teknolojileri ile ilgili alanlardaki projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Türkiye’de yerleşik yükseköğretim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları veya araştırma enstitüleri/merkezleri proje yürütücüsü kuruluş olabilir.

Proje yürütücüsünün;

a) Yükseköğretim kurumları, araştırma enstitüleri/merkezleri ile eğitim ve araştırma hastanesi personeli olması durumunda en az doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması gerekir.

b) (a) bendi kapsamı dışında kalan kamu kurum ve kuruluşu personelinin, proje konusu ile ilgili alanda en az 4 (dört) yıllık lisans mezunu olması gerekir.

 Araştırmacıların;

a) Başvuru yapabilecek kurum/kuruluşların en az lisans mezunu olan kadrolu personeli olmaları gerekir.

Bütçesi:

Proje Bütçesi Üst Limiti: 200.000,00 (İki Yüz Bin ) TL

Destek Oranı:

% 100

Süresi:

En Fazla 12 Ay

Son Başvuru Tarihi:

15/03/2024

Nasıl Başvurulur? :

 Tıklayınız.

Programa Ait Özellikler:

Çağrı kapsamında aşağıdaki alanlar yönelik başvurular kabul edilecektir.

 

 1. Anne, Çocuk Ergen Sağlığı
 2.  Askeri Sağlık Teknolojileri
 3. Aşı
 4. Beyin Bilgisayar Ara yüzleri
 5. Biyoinformatik
 6. Biyomalzeme
 7. Biyoteknoloji
 8. Doku Mühendisliği
 9. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
 10. Giyilebilir Sağlık Teknolojileri
 11. Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar
 12. İlaç
 13. Kanser
 14. Medikal Robotik
 15. Nörobilim
 16. Rehabilitasyon Teknolojileri
 17. Sağlıkta Dijital Dönüşüm Teknolojileri
 18. Sağlıkta Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
 19. Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zekâ Uygulamaları
 20. Tanı Kiti
 21. Tıbbi Cihaz
 22. Yapay Organ

 

Detaylı Bilgi / Rehber İçin

 Tıklayınız.