proje çağrıları

19

Şubat

2024 Yılı C Grubu Öncelikli Ar-Ge Dijital Patoloji Tıbbi Görüntü İşleme Proje Çağrısı Başvuruya Açılmıştır

 

Program Adı:

C2 - DİJİTAL PATOLOJİ-TIBBİ GÖRÜNTÜ İŞLEME

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜSEB

Amacı:

Türkiye’de dijital patoloji alanına yönelik yapay zekâ destekli çalışmaların Ar-Ge aşamasından üretim aşamasına getirilerek ürüne dönüştürülmesi ve bu alanda ülkemizin ve bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

  • Yüksek Öğretim Kurumları
  • Araştırma enstitüleri/merkezlerinde görev yapan kişiler
  • Özel kuruluşlar (KOBİ ve TGB Bünyesinde Faaliyet Gösteren Firmalar dahil olmak üzere)
  • Teknokent ve kuluçka merkezlerinde faaliyet gösteren firmalar.

Bütçesi:

Proje destek üst limiti, 3.700.000,00 (Üç Milyon Yedi Yüz Bin ) TL’dir.

Destek Oranı:

% 100

Süresi:

En Fazla 24 Ay

Son Başvuru Tarihi:

12/03/2024

Nasıl Başvurulur? :

Tıklayınız.

Programa Ait Özellikler:

Çağrı kapsamında aşağıdaki alanlar yönelik başvurular kabul edilecektir.

 

  1. Erken tanı sürecini iyileştiren, tanı süresini kısaltabilen, hataları azaltan, uygun tedaviyi seçebilen veya tıbbi görüntülemenin kalitesini ve verimliliğini artıran yapay zekâ sistemleri,
  2. Özellikle patoloji ve alt dallarını kapsayacak şekilde dijital patolojide tıbbi görüntü işlemeye yönelik araştırmalar ve
  3. Tıbbi/mikroskobik görüntülerden yapay zekâ destekli kanser tarama sistemleridir.

 

Detaylı Bilgi / Rehber İçin:

 Tıklayınız.