proje çağrıları

05

Şubat

2024 Yılı TÜSEB B Grubu Ar-Ge Proje Destek Programı Çağrıya Açıldı

Program Adı:

B GRUBU AR-GE PROJE ÇAĞRISI

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜSEB

Amacı:

Sağlık alanında özgün bilimsel bilgiler üreten ve problemlere çözüm getiren, katma değeri yüksek ticarileşme potansiyeli taşıyan ürün geliştirmeyi hedefleyen ve sağlık teknolojileri alanında stratejik öneme sahip Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Başvuru Yapabilecek Kurum Kuruluş Kişiler

Türkiye’de yerleşik yükseköğretim kurumları (Devlet ve Vakıf Üniversiteleri), kamu kurum ve kuruluşları veya araştırma enstitüleri/merkezleri proje yürütücüsü kuruluş veya proje yöneticisi kuruluş olabilir.

 

Proje yöneticisi/yürütücüsünün aşağıdaki şartlara sahip olması gerekir:

  • Yükseköğretim Kurumu, araştırma enstitüleri/merkezleri ile eğitim ve araştırma hastanesi personeli olması durumunda en az doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması,
  • Yükseköğretim kurumları dışındaki diğer Kamu kurum ve kuruluşu personelinin, proje konusu ile ilgili alanda en az 4 (dört) yıllık lisans mezunu olması gerekir.
  • Kamu kurum ve kuruluşları veya yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde, proje yöneticisi/yürütücüsünün söz konusu kurum ve kuruluşun kadrolu personeli olması gerekir. Kadrosu yükseköğretim kurumlarında olanların; 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun ile kurulan araştırma merkezlerinde, teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan kuruluşlarda veya Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamında görev yapmaları durumunda, proje yürütücüsü Kamu Kurum ve Kuruluşlarda kadrolu personel olması şartı aranmaz.
  • Vakıf yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde, proje yürütücüsünün yükseköğretim kurumunun tam zamanlı çalışanı olması gerekir.

Bütçesi:

Proje Bütçesi Üst Limiti: 3.000.000,00 (Üç Milyon ) TL

Destek Oranı:

%100

Süresi:

En fazla 24 ay

Son Başvuru Tarihi:

05.04.2024 23:59:00

Nasıl Başvurulur? :

https://tbys.tuseb.gov.tr/#/aktifcagrilistesidispanel

Programa Ait Özellikler:

Çağrı kapsamında aşağıdaki alanlar yönelik başvurular kabul edilecektir.

 

1. Acil Sağlık Teknolojileri

2. Anne, Çocuk, Ergen Sağlığı

3. Askeri Sağlık Teknolojileri

4. Aşı Geliştirme Teknolojileri

5. Beyin Bilgisayar Ara yüzleri

6. Biyoinformatik

7. Biyomalzeme

8. Doku Mühendisliği

9. Engelli Bireyler için Rehabilitasyon Teknolojileri

10. Evde Bakım Hizmetlerine Yönelik Teknolojiler

11. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (Direnç taşıma özelliğine sahip  mikroorganizmalara yönelik Ar-Ge Projeleri)

12. Giyilebilir Sağlık Teknolojileri

13. Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar

14. İlaç

15. Kanser

16. Klinik Dışı Araştırmalar

17. Klinik Araştırmalar

18. Klinik Karar Destek Sistemleri

19. Medikal Robotik

20. Nörobilim

21. Protez ve Ortez Teknolojileri

22. Rehabilitasyon Teknolojileri

23. Sağlık Eğitimi Amaçlı Simülatör Tasarımı

24. Sağlıkta Dijital Dönüşümler ve Teknolojiler

25. Sağlıkta Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

26. Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları

27. Tanı Kitleri

28. Evde Kullanıma Uygun Hızlı Tanı Kitleri

29. Tıbbi Cihaz

30. Yapay Organ

 

Detaylı Bilgi / Rehber:

 Tıklayınız.