proje çağrıları

05

Ekim

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023 Yılı 2. Dönem Çağrısı Başvuruya Açıldı

Program Adı:

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek; ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazandırmaktır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

-Türkiye’de lisans veya ön lisans derecesi veren bir programda* kayıtlı olmak,

-Projenin akademik danışman rehberliğinde yapılıyor olması**. Bir projede en fazla bir akademik danışman yer alabilir.

-Aynı dönemde birden fazla başvuruda ve/veya önceki dönemlerde desteği devam eden bir 2209-A ya da 2209-B projesinde yer alınmıyor olunması,

-Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması gerekmektedir.

-Öğrenciler programa bireysel veya takım halinde başvuru yapabilirler. Takım halinde başvuru yapılması durumunda öğrencilerden biri Proje Yürütücüsü olarak TÜBİTAK’a karşı sorumludur. Bir projede proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje ortağı yer alabilir.

-Aynı dönem içinde bir akademik danışman en fazla 5 projede görev alabilir.

* Açık Öğretim ve Hazırlık Sınıfı öğrencileri projede yürütücü ya da proje ortağı olarak yer alamaz.

** Araştırma görevlileri ve öğretim görevlileri de akademik danışman olabilir.

Bütçesi:

6.000 TL

Destek Oranı:

%100

Süresi:

En fazla 12 ay

Son Başvuru Tarihi:

14 Kasım 2023 saat 17.30

Nasıl Başvurulur? :

https://tybs.tubitak.gov.tr/

Programa Ait Özellikler:

2023 Yılı 2. Dönemde Programda Yapılan Güncellemeler:

 

-Araştırma görevlisi ve öğretim görevlilerinin danışmanlık yapabilme şartı

olan, “Birleşik doktora öğrenimi gören araştırma/öğretim görevlileri,

akademik danışman olabilmek için doktora yeterliliğini almış olmalıdır.

Yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi gören araştırma/öğretim görevlileri

için yeterliliği almış olma koşulu aranmaz. Doktora öğrenimine

başlamamış olan araştırma/öğretim görevlileri akademik danışman

olamaz.” maddesi kaldırılmıştır.

-Ön inceleme aşamasında elenme nedeni olarak “Başvuru esnasında

TÜBİTAK tarafından belirlenen formata göre hazırlanmamış, şablonda

belirtilen minimum karakter sınırlamalarına uyulmamış veya Türkçe dilinde

hazırlanmamış olan araştırma önerileri yüklenerek yapılan başvurular ön

incelemede elenir” maddesi eklenmiştir.

-6.2 numaralı maddede bahsi geçen faturalandırma işlemleri ile ilgili

açıklamalar genişletilmiştir

Detaylı Bilgi / Rehber İçin:

 Tıklayınız.