proje çağrıları

05

Ekim

2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2023 Yılı 2. Dönem Çağrısı Başvuruya Açıldı

Program Adı:

2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Çağrının amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini sanayiye yönelik projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek; ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazandırmaktır. Bu çağrı duyurusu araştırma projesi yapacak üniversite öğrencilerinin desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

-Türkiye’de lisans veya ön lisans derecesi veren bir programda* kayıtlı olmak,

-Projenin akademik** ve sanayi danışmanları rehberliğinde yapılıyor olması. Bir projede en fazla bir akademik danışman ve bir sanayi danışmanı yer alabilir.

-Aynı dönemde birden fazla başvuruda ve/veya önceki dönemlerde desteği devam eden bir 2209-A ya da 2209-B projesinde yer alınmıyor olunması,

-Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması, gerekmektedir.

-Öğrenciler programa bireysel veya takım halinde başvuru yapabilirler. Takım halinde başvuru yapılması durumunda öğrencilerden biri Proje Yürütücüsü olarak TÜBİTAK’a karşı sorumludur. Bir projede proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje ortağı yer alabilir.

* Açık Öğretim ve Hazırlık Sınıfı öğrencileri projede yürütücü ya da proje ortağı olarak yer alamaz.

** Araştırma görevlileri ve öğretim görevlileri de akademik danışman olabilir.

Bütçesi:

7.500 TL

Destek Oranı:

%100

Süresi:

En fazla 12

Son Başvuru Tarihi:

14 Kasım 2023 saat 17.30

Nasıl Başvurulur? :

tybs.tubitak.gov.tr

Programa Ait Özellikler:

2023 Yılı 2. Dönemde Programda Yapılan Güncellemeler:

-Araştırma görevlisi ve öğretim görevlilerinin danışmanlık yapabilme şartı olan “Birleşik doktora öğrenimi gören araştırma/öğretim görevlileri, akademik danışman olabilmek için doktora yeterliliğini almış olmalıdır. Yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi gören araştırma/öğretim görevlileri için yeterliliği almış olma koşulu aranmaz. Doktora öğrenimine başlamamış olan araştırma/öğretim görevlileri akademik danışman olamaz.” maddesi kaldırılmıştır.

-Ön inceleme aşamasında elenme nedeni olarak “Başvuru esnasında TÜBİTAK tarafından belirlenen formata göre hazırlanmamış, şablonda belirtilen minimum karakter sınırlamalarına uyulmamış veya Türkçe dilinde hazırlanmamış olan araştırma önerileri yüklenerek yapılan başvurular ön incelemede elenir” maddesi eklenmiştir.

-6.2 numaralı maddede bahsi geçen faturalandırma işlemleri ile ilgili açıklamalar genişletilmiştir.

Detaylı Bilgi / Rehber İçin :

 Tıklayınız.