proje çağrıları

06

Ekim

2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı Çağrısı Açıldı

Program Adı:

2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Program kapsamında, araştırmacıların kendi alanlarıyla ilgili bir konuda hazırladıkları özgün çalışmalarını bilim dünyasıyla paylaşmaları, geri bildirim ve bilimsel tartışmalar ile çalışmalarını geliştirmeleri, çalıştıkları alanlardaki uzman bilim insanlarıyla etkileşim ve işbirliklerini artırmaları amacıyla yurt dışında düzenlenen (çevrim içi yapılacaklar dahil) bilimsel etkinliklerde bildiri sunulması için destek verilir.

 

Bu çağrı duyurusu, yurt dışı bilimsel etkinliklere katılımın desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

- Başvuru sahibinin en az önlisans öğrenimi görüyor/görmüş olması,

- Başvuru yapılacak bilimsel etkinliğe ait toplantıların, Web of Science Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S, CPCI-SSH) veya Scopus veri tabanlarında indeksleniyor olması,

- Bildirinin sözlü/poster sunum için etkinliğe gönderilmiş veya kabul edilmiş olması ya da davetli konuşmacı olunması,

- Bildirinin sunulacağı dilde, aşağıdaki yabancı dil koşullarından birinin sağlanıyor olması,

· Başvuru yılı itibarıyla son 5 yıl içerisinde YDS, e-YDS, YÖKDİL, TIPDİL sınavlarından birinden en az 60 puan veya son 2 yıl içerisinde ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden muadil puan almış olmak,

· %100 yabancı dille öğretim yapan bir üniversitede önlisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görüyor/görmüş olmak,

· Profesör veya Doçent unvanına sahip araştırmacı olmak

- 2224-A programından son başvuru tarihi itibari ile son 1 yıl içinde yararlanılmamış olması,

- Çok yazarlı bildirilerde yazarlardan birinin başvuru yapması, (Aynı bildiri için yazarlardan yalnızca birine destek verilir)

- OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,

- Başvuru yapılan dönemde öğrenim/araştırma/çalışma vb. faaliyetlerine yurt içindeki bir kuruma bağlı olarak devam ediyor olması veya ikametinin Türkiye’de bulunması gerekmektedir.

- TÜBİTAK Başkanlığına bağlı birimlerde çalışanlar bu programdan yararlanamazlar.

- Yayınlanmış çalışmalar için bu program kapsamında destek verilmez.

Bütçesi:

Ülkelere göre belirlenen destek üst limitleri için tıklayınız.

Destek Oranı:

%100

Son Başvuru Tarihi:

20 Ekim 2023 saat 17:30

Nasıl Başvurulur? :

https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm

Programa Ait Özellikler:

2023 Yılı Programda Yapılan Güncellemeler

- Önlisans öğrencilerinin programa başvuru yapmasına imkân sağlanmıştır.

- Programdan 2 yıl yararlanamama süresi 1 yıla düşürülmüştür.

Detaylı Bilgi / Rehber İçin:

 Tıklayınız.