proje çağrıları

06

Ekim

2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı Çağrısı Açıldı

Program Adı:

2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Program kapsamında, araştırmacıların kendi alanlarıyla ilgili bir konuda hazırladıkları özgün çalışmalarını bilim dünyasıyla paylaşmaları, geri bildirim ve bilimsel tartışmalar ile çalışmalarını geliştirmeleri, çalıştıkları alanlardaki uzman bilim insanlarıyla etkileşim ve işbirliklerini artırmaları amacıyla yurt içinde düzenlenen (çevrim içi yapılacaklar dahil) bilimsel etkinliklerde bildiri sunulması için destek verilir.

 

Bu çağrı duyurusu, yurt içi bilimsel etkinliklere katılımın desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

- Başvuru sahibinin en az önlisans öğrenimi görüyor/görmüş olması,

- Bildirinin sözlü/poster sunum için etkinliğe gönderilmiş veya kabul edilmiş olması ya da davetli konuşmacı olunması,

- Katılmak istenilen etkinliğin hakemli olması,

- Katılmak istenilen etkinliğin en az ikincisinin düzenleniyor olması,

- Etkinlik düzenleme kurulu üyelerinin yurt içinden en az 3 farklı üniversite/araştırma kuruluşu mensubu bilim insanından oluşması,

- Katılmak istenilen etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı güncel bir internet sitesinin olması,

- 2224-B programından son başvuru tarihi itibari ile son 1 yıl içinde yararlanılmamış olması,

- Başvuru sahibinin, programın başarı kriterlerindeki bilgilerinin ARBİS veri tabanında güncel olması,

- Çok yazarlı bildirilerde yazarlardan birinin başvuru yapması (Aynı bildiri için yazarlardan yalnızca birine destek verilir)

- OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,

- Etkinliğin kişisel etkinlik veya kurum içi etkinlik olmaması gerekmektedir.

- TÜBİTAK Başkanlığına bağlı birimlerde çalışanlar bu programdan yararlanamazlar.

- Yayınlanmış çalışmalar için bu program kapsamında destek verilmez.

Bütçesi:

Yol, konaklama ve katılım ücreti toplam destek üst limiti 5.000 TL’dir. (10.07.2023 tarihinden önce desteklenen başvurular için destek üst limiti 2.000 TL olarak uygulanacaktır.)

Destek Oranı:

%100

Son Başvuru Tarihi:

20 Ekim 2023 saat 17:30

Nasıl Başvurulur? :

https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm

Programa Ait Özellikler:

2023 Yılı Programda Yapılan Güncellemeler

- Önlisans öğrencilerinin programa başvuru yapmasına imkân sağlanmıştır.

- Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak; 2023 yılı 4. dönemde Bilim Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun Yüzüncü Yılı ile ilgili konularda yurt içinde düzenlenen bilimsel etkinliklerde bildiri sunmak isteyen başvuru sahipleri ayrı olarak değerlendirilecektir.

Detaylı Bilgi / Rehber İçin :

Tıklayınız.