proje çağrıları

11

Nisan

2523 - Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) ile İkili İş Birliği Programı 2023 Yılı Çağrısı

 

Program Adı:

2523 - Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) ile İkili İş Birliği Programı 2023 Yılı Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Bu çağrının temel amacı, her iki ülke ekipleri arasındaki sinerji yoluyla iki ülke arasındaki entegre ortak araştırmayı teşvik etmek için araştırma projelerini desteklemektir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

· Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,

· Eğitim ve araştırma hastaneleri,

· Kamu kurum ve kuruluşları,

· Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Bütçesi:

1.250.000,00 TL

Destek Oranı:

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Her bir proje 2 yıllık (24 Ay) bir süre için finanse edilecektir.

Son Başvuru Tarihi:

30 Haziran 2023, 17:30

Nasıl Başvurulur? :

https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

Programa Ait Özellikler:

· Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki araştırmacıların, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Kore’deki araştırmacılar ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

· TÜBİTAK-NRF ortak proje çağrısında proje başvurusu için herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır.

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2523-kore-ulusal-arastirma-vakfi-nrf-ile-ikili-is-birligi-programi-2023-yili-cagrisi-basvuruya