proje çağrıları

19

Mart

2535 TÜBİTAK - İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı (MSRT) İkili İş Birliği Programı Çağrısı Açıldı

Program Adı:

2535 TÜBİTAK – İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı (MSRT) İkili İş Birliği Programı Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

TÜBİTAK ve MSRT arasındaki ortaklığın amacı, gerçek bir Türk-İran iş birliğinin söz konusu olduğu projeleri desteklemektir. Bu çağrı kapsamında, yeni bilgi üretmeye, yeni bilimsel yorumlar yapmaya veya bilimsel ilkelere dayalı teknolojik sorunları çözmeye odaklanan Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) projeleri finanse edilecektir. Bu 4. Ortak Çağrı, her iki ülkeden araştırmacı ve yenilikçilerin bilimsel uzmanlıklarını ve ağlarını güçlendirmelerine yardımcı olacaktır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

  • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
  • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Bütçesi:

Türkiye'deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından en fazla 2.000.000 TL destek sağlanacaktır.

Destek Oranı:

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Projelerin süresi 18 aydır. İkili işbirliği için bir yönden diğerine yapılacak yurt dışı ziyaretlerin toplam süresi yılda 60 günü geçmemelidir.

Son Başvuru Tarihi:

14 Haziran 2024

Nasıl Başvurulur? :

https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

Programa Ait Özellikler:

Proje başvurularının bu tematik alanlardan en az biriyle açıkça uyumlu olması gerekmektedir:

 

Mühendislik

- Medikal ve Biyo-Mühendislik

- İnşaat Mühendisliği

- Deprem Mühendisliği için Dijital Teknolojiler

Enerji

- Yenilenebilir Enerji

- Petrol ve Doğal Gaz

- Jeotermal kaynaklar

Bilim ve Toplum

- Bilim ve teknolojinin sosyal etkileri

- Ekonomik kalkınma için Akıllı Uzmanlaşma Stratejileri

- Depremin Sosyo-Ekonomik ve Toplumsal Yaygın Etkileri

- Tarih, kültür ve sanatın yanı sıra kültürel ve doğal miras

Tarım ve Biyoteknoloji

- Bitki Biyoteknolojisi ve Islahı

- Ekstrem ortamlarda bitki büyümesi ve gelişimi

- Hayvan bilimi

Tıp Bilimi

- Virüsler için hızlı tespit yöntemlerinin geliştirilmesi, özellikle pandemi potansiyeli olanlar.

- Antibiyotik direnciyle mücadele için yenilikçi teknikler.

- Diyabet yükünü azaltmaya yönelik önleyici araştırmalar.

- Erken kanser teşhisi için yeni yöntemler.

- Akıl hastalıklarının yaygınlığını azaltmaya yönelik önleyici stratejiler

 

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2535-tubitak-iran-bilim-arastirma-ve-teknoloji-bakanligi-msrt-ikili-is-birligi-programi-cagrisi