proje çağrıları

19

Mart

2553 - Pakistan Bilim Vakfı (PSF) ile İkili İş Birliği Programı 2024 Yılı Çağrısı Açıldı

Program Adı:

2553 – Pakistan Bilim Vakfı (PSF) ile İkili İş Birliği Programı 2024 Yılı Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

PSF ve TÜBİTAK, uygulama odaklı araştırma ve geliştirme alanlarında ortak araştırma projelerini desteklemek amacıyla Akademi-Sanayi İş birliği çağrısını birlikte başlatıyor. Dolayısıyla bu çağrı, gelişmekte olan teknoloji alanlarına odaklanmaktadır.  Çağrı, her iki ülkenin de daha verimli ve sürdürülebilir olmasına yardımcı olmak amacıyla akademi, araştırma kurumları, sanayi şirketleri ve araştırma son kullanıcılarını dahil ederek Ar-Ge projelerinde Kamu-Özel Sektör Ortaklığını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) ve bu özel kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunacak Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları desteklenecektir.

Bütçesi:

TÜBİTAK'tan talep edilen fon 4 milyon TL'ye kadar olup, akademik ortaklar özellikle en fazla 2 milyon TL almakla sınırlıdır.

Destek Oranı:

  • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.
  • Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir

Süresi:

En fazla 24 Ay

Son Başvuru Tarihi:

3 Haziran 2024, 23:59

Nasıl Başvurulur? :

https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

Programa Ait Özellikler:

Çağrının araştırma öncelik alanları her iki ülkenin ulusal stratejileri ile uyumludur. Aşağıdaki öncelikli alanlarda teklifler aranmaktadır. Diğer alanlarda sunulan teklifler kabul edilmeyecektir.

1. Yapay Zeka (AI)

2. Nesnelerin İnterneti (IoT)

3. Elektrikli Araçlar

4. Denizcilik Oşinografi

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2553-pakistan-bilim-vakfi-psf-ile-ikili-is-birligi-programi-2024-yili-cagrisi-acildi