proje çağrıları

31

Mart

2568 TÜBİTAK-Çin Bilimler Akademisi (CAS) İkili İşbirliği Programı 2023 Yılı Proje Çağrısı

 

Program Adı:

2568 TÜBİTAK-Çin Bilimler Akademisi (CAS) İkili İşbirliği Programı 2023 Yılı Proje Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Bu çağrı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Çin Bilimler Akademisi (CAS) arasında 2019 yılında imzalanan Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü'ne dayanarak, iki ülke arasındaki işbirliği faaliyetlerini bu çağrı konularındaki araştırma projeleri aracılığıyla geliştirmek amacıyla açılmıştır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

· Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,

· Eğitim ve araştırma hastaneleri,

· Kamu kurum ve kuruluşları,

· Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Bütçesi:

TÜBİTAK, proje başına 1.500.000 Türk Lirasına kadar (genel giderler ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç) fon sağlamaktadır.

Destek Oranı:

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Proje süresi en fazla 36 ay olmalıdır.

Son Başvuru Tarihi:

26.05.2023

Nasıl Başvurulur? :

http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

Programa Ait Özellikler:

2023 çağrısı kapsamında desteklenecek projelerin "Çevre Bilimleri (Depremle ilgili araştırmalar dahil)”, “İleri Malzemeler” ve “Enerji” alanlarında sunulması beklenmektedir.

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2568-tubitak-cin-bilimler-akademisi-cas-ikili-isbirligi-programi-2023-yili-proje-cagrisi-acildi