proje çağrıları

13

Mart

2569-TÜBİTAK - Romanya Araştırma, İnovasyon ve Dijitalleşme Bakanlığı (MCID) ile İkili İş Birliği Programı Çağrısı Açıldı

Program Adı:

2569-TÜBİTAK – Romanya Araştırma, İnovasyon ve Dijitalleşme Bakanlığı (MCID) ile İkili İş Birliği Programı Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Bu çağrı, iki ülke arasındaki işbirliği faaliyetlerini, bu çağrının konularına ilişkin araştırma projeleri aracılığıyla geliştirmek amacıyla başlatılmıştır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

  • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
  • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Bütçesi:

TÜBİTAK , proje başına (genel giderler ve proje teşvik primi hariç) 2.000.000 Türk Lirasına kadar fon sağlamaktadır.

Destek Oranı:

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Azami proje süresi 24 aydır.

Son Başvuru Tarihi:

31 Mayıs 2024

Nasıl Başvurulur? :

https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

Programa Ait Özellikler:

Bu çağrı kapsamında araştırma projeleri desteklenmektedir. Aşağıdaki alanlarda hazırlanan başarılı projeler program kapsamında desteklenecektir. Diğer alanlarda sunulan teklifler kabul edilmeyecektir.

 

  • Sağlık: İlaç, Biyomalzeme, Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka
  • ICT: Zeka, Otonom Araçlar, Robotik
  • Teknolojik Süreçler: Fabrika Otomasyonu, Sürdürülebilir Üretim Teknolojileri
  • Çevre: Arıtma Teknolojileri, Temiz Üretim Teknolojileri

 

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2569-tubitak-romanya-arastirma-inovasyon-ve-dijitallesme-bakanligi-mcid-ile-ikili-is-birligi