proje çağrıları

11

Temmuz

Almanya, Brezilya, Belçika ve Lüksemburg ile Özel Sektör Odaklı, İkili ve Çok Taraflı İşbirliği İmkânı

Program Adı:

IRASME 32. Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

TÜBİTAK-IRASME ortak çağrılarıyla: Ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, KOBİlerin uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin KOBİler bünyesinde içselleştirilerek özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve KOBİlerin uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 • TÜBİTAK-IRASME ortak çağrısı kapsamında, firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik küçük ve orta büyüklükteki işletme(ler) (KOBİ(ler)) ve söz konusu KOBİ(ler) ile birlikte başvuruda bulunacak Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve/veya firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik büyük ölçekli sermaye şirketleri TÜBİTAK 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.
 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve büyük ölçekli sermaye şirketleri bu çağrı kapsamında başvuruda bulunabilmek için bir KOBİ’nin/KOBİ’lerin yürütücü kuruluşlar arasında bulunduğu bir ortaklık kurmalıdır.
 • KOBİ’nin/KOBİ’lerin başvurularında Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğinde bulunmaları önerilmektedir.

Bütçesi:

Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç; 

 • Proje başına 2.500.000 TL’yi,
 • Yürütücü kuruluş başına;
 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 1.250.000 TL’yi,
 • Özel kuruluşlar için 2.500.000 TL’yi

aşamaz.

Destek Oranı:

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.
 • Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Proje süresi en fazla 36 ay olabilmektedir.

Son Başvuru Tarihi:

27 Eylül 2023

Nasıl Başvurulur? :

https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

Programa Ait Özellikler:

Çağrı ile Almanya, Brezilya, Belçika ve Lüksemburg ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır.

 

Çağrıya ülkemizden yapılacak başvurularda sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri desteklenebilecektir.

 

 

Çağrı kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma niteliği aranmamakta, araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç yeniliği” odaklı projeler tercih edilmekte ve

 • Yeni ürün üretilmesi
 • Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

hedefleri olan projeler desteklenmektedir

Detaylı Bilgi / Rehber:

Detaylı bilgi için tıklayınız.