proje çağrıları

11

Mart

ARDEB 1001 Programı Kapsamında ''Spor Araştırmaları'' Başlıklı Özel Çağrısı Açılıyor

Program Adı:

ARDEB 1001 Programı Kapsamında “Spor Araştırmaları” Başlıklı Özel Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

On İkinci Kalkınma Planında yer verildiği üzere; spor kabiliyeti olanların erken yaşta yetenek havuzuna dâhil edilmesi, spor profesyonellerinin niteliğinin artırılması, sporun her dalında küresel ölçüde rekabet edebilen bir seviyeye ulaşılarak uluslararası organizasyonlarda başarı elde edilmesi ve aynı zamanda herkes için spor anlayışıyla sporun toplum geneline yaygınlaşan bir yaşam biçimine dönüştürülmesi; ülkemizin spor alanındaki temel amacıdır.

Sportif faaliyetlerde karşı karşıya kalınan zorlukları ve güncel yönelimleri ele alan, geleneksel odak alanlarının ötesine geçerek özgün çalışma konuları ile küresel rekabette öne çıkmamıza katkı sağlayacak, güncel teknoloji ve akademik çalışmalardan edinilen bilimsel neticeleri Türk sporunun gelişimine entegre etmeyi hedefleyen, kapsayıcı yaklaşımlara sahip nitelikli bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanmış olan iş birliği protokolü çerçevesinde, "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında “Spor Araştırmaları” başlıklı özel bir çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Proje yürütücülerinin;

 • Doktora veya eşdeğer bir dereceye sahip olmaları ve projenin yürütüleceği kurumun (yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı personeli olmaları gerekmektedir.
 • Emekliler ve herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar için kadrolu/tam zamanlı çalışma şartı aranmaz. Söz konusu kişiler PTİ almamak şartıyla proje yürütücüsü olabilirler.
 • Özel kuruluşta yürütülecek projelerde, proje yürütücüsünün söz konusu kuruluşta, projenin öneri tarihi itibariyle en az altı ay görev almış olması gerekmektedir.
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekmektedir.
 • Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan bu program kapsamında başvuru kabul edilmez.

Bütçesi:

Destek üst limiti 1.500.000 TL’dir.

Destek Oranı:

%100

Süresi:

Proje süresi azami 24 aydır.

Son Başvuru Tarihi:

Birinci Aşama Çevrimiçi Başvurunun Tamamlanması için Son Tarih 24.04.2024

Birinci Aşama E-İmza Sürecinin Tamamlanması için Son Tarih 26.04.2024

İkinci Aşama Çevrimiçi Başvurunun Tamamlanması için Son Tarih 02.09.2024

İkinci Aşama E-İmza Sürecinin Tamamlanması için Son Tarih 04.09.2024

Nasıl Başvurulur? :

https://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/

Programa Ait Özellikler:

Çağrının amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için proje önerilerinin odaklanması gereken konular aşağıda sunulmuştur. Proje önerilerinin bu konu başlıklarından en az birisiyle ilişkilendirilmesi ve bu başlıklardan hangisi/hangileri ile ilişkilendirildiğinin başvuru formunda açıkça belirtilmesi

gerekmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak birinci aşama değerlendirmesi sonucunda, çağrı kapsam, amaç ve hedeflerine uygun olmayan proje önerileri elenecek olup, ikinci aşamaya geçemeyecektir.

 

1. Sporcu ve Elit Sporcu Yetiştirme Modelleri

2. Nitelikli Antrenör Yetiştirme

3. Etkin Tesis Zonetime

4. Dünyada Olimpik Yapılanma Modelleri, Yönetim ve Performans Sistemleri

5. Bir Yaşam Biçimi Olarak Spor

 

Çağrı kapsamında sunulan proje önerileri kapsamında;

 • Spor yapmaya teşvik edici park tasarım ve peyzajını şekillendiren küresel trendler,
 • Veri analitiğinin ve yapay zekânın sporcu performans optimizasyonunda kullanımı,
 • Fiziksel uygunluk ve yetenek seçimi çalışmalarının olimpik havuz çeşitliliğine etkisi,
 • Genetik geliştirmelerin sportif performansa getirdiği etik sorunlar,
 • Psikoloji, beslenme ve endüstri trendlerinin bir araya geldiği disiplinler arası çalışmalar,
 • Yenilenen antrenör eğitim programlarındaki yetkinliklerin verimli tesis yönetimi ile entegrasyonu,
 • İlerici sportif uygulamaları içeren tesis otomasyon teknolojileri,
 • Çevreci ve enerji verimliliği yüksek iklimlendirme sistemleri,
 • Uluslararası en iyi uygulamaların yerel bağlama uygulanabilirliklerinin değerlendirilmesi,
 • Sporun dönüştürücü gücünün toplumsal etkileri,
 • Spor programlarındaki kapsayıcılık (engelli bireyler, dezavantajlı gruplar, kadın katılımı vb.),
 • Sporun halk sağlığı boyutundaki rolü,
 • Spor ekonomisi,
 • Spor iletişimi,
 • E-spor

vb. çalışma alanlarına yukarıda sunulan 5 konu başlığı ile ilişki kurularak odaklanılması zorunludur.

Detaylı Bilgi / Rehber İçin :

 Tıklayınız.