proje çağrıları

18

Nisan

Belmont Forum İklim, Çevre ve Sağlık Ortak Araştırma Aksiyonu 2. Çağrısı

 

Program Adı:

Belmont Forum İklim, Çevre ve Sağlık Ortak Araştırma Aksiyonu 2. Çağrısı 

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Çağrı, iklim, çevre, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında çalışan araştırmacıların yer aldığı ve iklim-çevre-sağlık alanlarının kesişiminde sorunların ele alındığı disiplinlerarası projelerin desteklenmesini hedeflemektedir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

· Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,

· Eğitim ve araştırma hastaneleri,

· Kamu kurum ve kuruluşları,

· Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Bütçesi:

Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

v Proje başına 2.500.000 TL’yi,

v Yürütücü kuruluş başına;

   § Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 1.500.000 TL’yi,

   § Özel kuruluşlar için 2.500.000 TL’yi aşamaz

Destek Oranı:

· Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

· Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Son Başvuru Tarihi:

1. Aşama uluslararası başvuru için son başvuru tarihi: 15 Temmuz 2023

1. Aşama ulusal başvuru için son tarih: 21 Temmuz 2023

Nasıl Başvurulur? :

1. aşama uluslararası başvuru için (http://bfgo.org)

2. aşama ulusal başvuru için (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/)

Programa Ait Özellikler:

Belmont Forum bu çağrı için aşağıdaki üç temaya öncelik vermiş olup projeler Tema A'yı ve Tema B'yi ve/veya Tema C'yi içermek zorundadır:

 

· Tema A: Çevresel davranış ve uygulamada karar bilimi (Decision-science of environmental behavior and implementation)

· Tema B: Gıda, Çevre ve Biyolojik Güvenlik (Food, Environment and Biological Security)

· Tema C: Ekosistemlere ve Popülasyonlara Yönelik İklim Riskleri (Climate Risks to Ecosystems & Populations)

 

Söz konusu çağrı kapsamında proje sunacak uluslararası konsorsiyumların en az 3 farklı çağrı ortağı ülkedeki kurum ya da kuruluşlardan oluşması gerekmektedir.

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/belmont-forum-iklim-cevre-ve-saglik-ortak-arastirma-aksiyonu-2-cagrisi-aciliyor