proje çağrıları

11

Temmuz

BİDEB 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı

Program Adı:

BİDEB 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Farklı kurumlarda görev yapan bilim insanlarının bir araya gelmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması, çok disiplinli ve disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlaması amacıyla yurt içinde düzenlenen kongre, konferans, kolokyum, sempozyum ve çalıştay türü (çevrimiçi yapılacaklar dahil) etkinliklere destek verilir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 • Başvurunun, etkinliğin düzenleme kurulunda yer alan, yurt içinde ikamet eden ve üniversite/eğitim ve araştırma hastanesi/araştırma enstitüsünde çalışan en az doktora eğitimini tamamlamış etkinlik yürütücüsü (gerçek kişi) tarafından yapılması,
 • Etkinliğin en az 100 katılımcı ile gerçekleştirilecek olması,
 • Etkinliğin hakemli etkinlik olması,
 • Etkinliğin en fazla 4 yıl ara ile düzenleniyor olması,
 • Etkinliğin en az 2’ncisinin düzenlenecek olması,
 • Düzenlenecek etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı, kendine özgü ve güncel bir internet sayfasının olması,
 • Etkinlik düzenleme kurulunun TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı yetkin bilim insanlarından oluşması, (Yurtdışında yaşayan yabancı kişilerin ARBİS üyeliği aranmamaktadır.)
 • Etkinlik yürütücüsünün düzenlenen etkinliğin başlama tarihi esas alınarak son 1 yıl içinde bir defadan fazla bu destek programından yararlanmamış olması,
 • Etkinlik düzenleme kurulu üyelerinin yurt içinden en az 3 farklı üniversite/araştırma kuruluşu mensubu bilim insanından oluşması, 
 • Etkinlik yürütücüsünün başvuruya konu etkinliği gerçekleştireceğine dair resmi yazı alınması,
 • OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,
 • Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 270 günlük bir süre olması. (Etkinlik düzenlendikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.)

Bütçesi:

Destek üst limiti 79.250 TL. Detaylı destek miktarları için tıklayınız.

Destek Oranı:

%100

Son Başvuru Tarihi:

21 Temmuz 2023

Nasıl Başvurulur? :

Başvurular, BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden alınacaktır.

Programa Ait Özellikler:

Etkinlik kapsamında,

•Yurt içi/yurt dışı davetli konuşmacıların yol giderleri,

• Organizasyon giderleri (Bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, not çoğaltma (fotokopi), bloknot, kalem, USB bellek, teknik araç-gereç, salon kiralama, ikram gideri, reklam-tanıtım giderleri vb.) için destek sağlanır.

 

Detaylı Bilgi / Rehber:

Detaylı bilgi için tıklayınız.