proje çağrıları

17

Ocak

BİDEB 2224-Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programları 2023 Yılı 1. Dönem Çağrıları Açıldı

Program Adı:

2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Program kapsamında Temel ve Uygulamalı Araştırma ile Deneysel Geliştirme alanlarında yurt dışında düzenlenen (çevrim içi yapılacaklar dahil) ve aşağıdaki şartları sağlayan bilimsel etkinliklere katılım için destek verilir. Bu çağrı duyurusu, yurt dışı bilimsel etkinliklere katılımın desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 • Başvuru sahibinin en az lisans öğrenimi görüyor/görmüş olması,
 • Başvuru yapılacak bilimsel etkinliğe ait toplantıların, Web of Science Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S, CPCI-SSH) veya Scopus veri tabanlarında indeksleniyor olması,
 • Bildirinin sözlü/poster sunum için etkinliğe gönderilmiş veya kabul edilmiş olması ya da davetli konuşmacı olunması,
 • Başvuru tarihi itibarıyla bildirinin sunulacağı dilde, aşağıdaki yabancı dil koşullarından birinin sağlanıyor olması,
 • Sınav tarihinden itibaren 5 yıl geçerli olmak üzere YDS veya YÖKDİL sınavlarından en az 60 puan veya son 2 yıl içerisinde ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden muadil puan almış olmak,
 • %100 yabancı dille öğretim yapan bir üniversitede lisans, tezli yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görüyor/görmüş olmak,
 • Profesör veya Doçent unvanına sahip araştırmacı olmak
 • 2224-A programından son başvuru tarihi itibari ile son 2 yıl içinde yararlanılmamış olması,
 • Çok yazarlı bildirilerde yazarlardan birinin başvuru yapması, (Aynı bildiri için yazarlardan yalnızca birine destek verilir)
 • OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,
 • Başvuru yapılan dönemde öğrenim/araştırma/çalışma vb. faaliyetlerine yurt içinde devam ediyor olması gerekmektedir.
 • TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde yer alanlar, ilgili projede kullanılabilecek yeterli seyahat desteği var ise aynı proje çıktılarının sunulabileceği yurt dışı bilimsel toplantılara katılmak için bu programa başvuru yapamazlar.
 • TÜBİTAK Başkanlığına bağlı birimlerde çalışanlar bu programdan yararlanamazlar.
 • Yayınlanmış çalışmalar için bu program kapsamında destek verilmez.

Bütçesi:

 • Program kapsamında destek üst limiti gidilecek ülkelere göre değişmektedir.

Ülkelere göre belirlenen destek üst limitleri için tıklayınız.

 • Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği; taahhütname, değerlendirme raporu, dizi pusulası, etkinlik katılım belgesi, bildirinin sözlü sunum için kabul edildiğini gösteren belge ve harcama belgelerinin asılları (etkinlik katılım, konaklama ve seyahat faturası) ile TÜBİTAK dışında başka bir kurum/kuruluştan destek alınıp alınmadığına ilişkin yazının BİDEB’e gönderilmesi ve ilgili belgelerin uygun bulunmasından sonra kişinin kendi adına açılmış banka hesabına aktarılır.
 • Başvurulan etkinlik kapsamında başka bir kurum veya kuruluştan yol, konaklama ve etkinlik katılım ücreti için destek alınması durumunda bu destek, beyan edilen harcamaların toplamından düşülür. Kalan tutar TÜBİTAK tarafından ödenir. Ödenecek destek miktarı TÜBİTAK tarafından kişiye çıkan destek üst limitinden fazla ise sadece üst limit tutarı kadar ödeme yapılır.

Son Başvuru Tarihi:

27 Ocak 2023

Nasıl Başvurulur? :

https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/27489/2224_a_2023_yili_cagri_duyurusu_02.01.2023.pdf

 

Program Adı:

2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Program kapsamında Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde düzenlenen (çevrim içi yapılacaklar dâhil) ve aşağıdaki şartları sağlayan bilimsel etkinliklere katılım için destek verilir. Bu çağrı duyurusu, yurt içi bilimsel etkinliklere katılımın desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Başvuru Koşulları:

 • Başvuru sahibinin en az lisans öğrenimi görüyor/görmüş olması,
 • Bildirinin sözlü/poster sunum için etkinliğe gönderilmiş veya kabul edilmiş olması ya da davetli konuşmacı olunması,
 • Katılmak istenilen etkinliğin hakemli olması,
 • Katılmak istenilen etkinliğin en az ikincisinin düzenleniyor olması,
 • Etkinlik bilim kurulu üyelerinin yurt içinden en az 4 farklı kurum mensubu bilim insanlarından oluşması,
 • Katılmak istenilen etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı güncel bir internet sitesinin olması,
 • 2224-B programından son başvuru tarihi itibari ile son 1 yıl içinde yararlanılmamış olması,
 • Başvuru sahibinin, programın başarı kriterlerindeki bilgilerinin ARBİS veri tabanında güncel olması,
 • Çok yazarlı bildirilerde yazarlardan birinin başvuru yapması (Aynı bildiri için yazarlardan yalnızca birine destek verilir)
 • OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,
 • Etkinliğin kişisel etkinlik veya kurum içi etkinlik olmaması gerekmektedir.
 • TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde yer alanlar, ilgili projede kullanılabilecek yeterli seyahat desteği var ise aynı proje çıktılarının sunulabileceği yurt içi bilimsel toplantılara katılmak için bu programa başvuru yapamazlar.
 • TÜBİTAK Başkanlığına bağlı birimlerde çalışanlar bu programdan yararlanamazlar.
 • Yayınlanmış çalışmalar için bu program kapsamında destek verilmez.

Başarı Krterleri:

 • Başvuru sahibinin en az lisans öğrenimi görüyor/görmüş olması,
 • Bildirinin sözlü/poster sunum için etkinliğe gönderilmiş veya kabul edilmiş olması ya da davetli konuşmacı olunması,
 • Katılmak istenilen etkinliğin hakemli olması,
 • Katılmak istenilen etkinliğin en az ikincisinin düzenleniyor olması,
 • Etkinlik düzenleme kurulu üyelerinin yurt içinden en az 3 farklı üniversite/araştırma kuruluşu mensubu bilim insanından oluşması,
 • Katılmak istenilen etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı güncel bir internet sitesinin olması,
 • 2224-B programından son başvuru tarihi itibari ile son 1 yıl içinde yararlanılmamış olması,
 • Başvuru sahibinin, programın başarı kriterlerindeki bilgilerinin ARBİS veri tabanında güncel olması,

Bütçesi:

Yol, konaklama ve katılım ücreti toplam destek üst limiti 2.000 TL’dir.

Son Başvuru Tarihi:

27 Ocak 2023

Nasıl Başvurulur? :

https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/27489/2224-b_2023_yili_cagri_duyurusu_27_12_2022.pdf