proje çağrıları

10

Ekim

BiodivERsA+ 2023 Yılı BiodivNBS (Biyoçeşitlilik, İnsan Refahı ve Dönüştürücü Değişim İçin Doğa Temelli Çözümler) Çağrısı Açıldı!

Program Adı:

BiodivERsA+

"Biyoçeşitlilik, İnsan Refahı ve Dönüştürücü Değişim İçin Doğa Temelli Çözümler (BiodivNBS)"

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Biyoçeşitliliğin korunumu için doğa temelli çözümlerin aranmasıdır. Doğa temelli çözümler ile sosyal, ekonomik ve çevresel faaliyetlerin etkili ve uyumlu bir şekilde ele alınması ve bu süreçte hem insanlığın refahı ve ekosistem hizmetleri hem de biyolojik çeşitlilik faydalarının gözetilmesi hedeflenmektedir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Proje yürütücülerinin;

 • Üniversite personeli olmaları durumunda doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Kamu kurumları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
 • Projenin yürütüleceği kurumun (yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler ve herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar hariç) olmaları gerekmektedir.

Bütçesi:

 • Proje başına en fazla 160.000 Avro
 • Yürütücü kuruluş başına;
 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için en fazla 100.000 Avro
 • Özel kuruluşlar için en fazla 160.000 Avro

Destek Oranı:

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için kabul edilen bütçeleri üzerinden %100
 • Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler için kabul edilen bütçeleri üzerinden %75

Süresi:

En fazla 36 ay

Son Başvuru Tarihi:

10 Kasım 2023

Nasıl Başvurulur? :

 • Başvuru iki aşamalıdır.
 • Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr) yapılması da zorunludur.
 • Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.
 • Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olduğundan, başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Programa Ait Özellikler:

 • Çağrının kapsayacağı temalar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 • Oluşturulacak doğa temelli çözümler ve ortaya çıkabilecek kazanım ve kayıpların durumu
 • Biyoçeşitlilik kaybının insan temelli nedenlerini azaltan doğa temelli çözümler
 • Dönüştürücü değişimde doğa temelli çözümlerin katkısı
 • Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde, uluslararası çağrı başvuru koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden fonlanacak olan üç farklı ortaktan oluşması gerekmektedir.
 • Her ortak kendi ülkesinin fonlayıcı kuruluşu tarafından desteklenecektir.
 • Çağrı hakkında detaylı bilgiye https://www.biodiversa.eu/2023/06/05/2023-2024-joint-call/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/biodiversa-2023-yili-biodivnbs-cagrisi-acildi

 

 • Çağrı İrtibat Kişileri

Uluslararası Başvuru Koşulları ve BiodivERsA+ 2023 Yılı Çağrısı hakkında bilgi için:

Dr. Yeliz TÜMBİLEN ÖZER

Kimya, Biyoloji Araştırma Destek Grubu (KBAG)

e-posta: yeliz.ozer@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 12 02

 

TÜBİTAK-1071 programı detayları için:

Dr. Ceren UZUN

Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)

e-posta: ceren.uzun@tubitak.gov.tr

Tel.: +90 312 298 1789