proje çağrıları

10

Temmuz

EIG CONCERT - Japan 2023 Yılı Çağrısı

Program Adı:

EIG CONCERT – Japan 2023 Yılı Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Avrupa ve Japonya arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bağımsız bir platform olan EIG CONCERT Japan kapsamında, Türkiye, Bulgaristan, Çekya, Fransa, Japonya, Macaristan, Polonya ve Slovakya’dan fonlayıcı kuruluşların katılımıyla "Karbon Nötr Şehirler için Çözümler (Solutions for Carbon Neutral Cities)" başlıklı ortak proje çağrısı. açılmıştır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Bütçesi:

 • Proje başına 2.500.000 TL’yi,
 • Yürütücü kuruluş başına;
 1. Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 1.500.000 TL’yi,
 2. Özel kuruluşlar için 2.500.000 TL’yi

aşamaz.

Destek Oranı:

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.
 • Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Son Başvuru Tarihi:

1 Ağustos 2023 saat 10:00 (Orta Avrupa Saati)

Nasıl Başvurulur? :

Başvuruların gerekli tüm bilgi ve formlarla birlikte İngilizce olarak https://ptoutline.eu/app/eigjapan_jc2023 adresinden 1 Ağustos 2023 saat 10.00 (Orta Avrupa Saati) tarihine kadar yapılması (Proje konsorsiyumu adına proje koordinatörü tek bir uluslararası başvuru yapacaktır.

Uluslararası başvuruya ek olarak, Türkiye’den başvuran ortakların TÜBİTAK’a https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden 8 Ağustos 2023 saat 17.30’a (Türkiye saati) kadar ulusal ön başvuru yapması gerekmektedir.

Programa Ait Özellikler:

TÜBİTAK’ın da yer aldığı 9 farklı fonlama kuruluşu tarafından 2023 yılı itibariyle çıkılması planlanan çağrının konusu "Karbon Nötr Şehirler için Çözümler (Solutions for Carbon-Neutral Cities)" olarak belirlenmiştir. Çağrı, ayrıca aşağıdaki alt başlıkları içermektedir:

 • Sürdürülebilir Akıllı Kentsel Hareketlilik
 • Kent içi ulaşım ve lojistik faaliyetlerinde çok modluluğu teşvik ederek sürdürülebilir ve yeşil ulaşım modlarının payını artırmaya yönelik uygulamalar.
 • Ulaşım sektörünün çevre üzerindeki etkisi dikkate alınarak akıllı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yenilikçi uygulamalar.
 • Kentsel alanlarda yolcu ve yük taşımacılığında yaygın olarak kullanılan yeni nesil hidrojenle çalışan ve/veya elektrikli araçlar geliştirilmesi ve şarj altyapısına entegrasyonun sağlanması
 • Karbon Nört Şehirlerdeki Su ve Hava Kalitesinin İyileştirilmesi
 • Karbon nötr şehirler ve iyileştirilmiş hava kalitesi için yenilikçi doğa temelli çözümler
 • Yaşam döngüsü değerlendirme yaklaşımına dayalı su/atık su yönetim sistemleri için pratik karbon emisyonu ölçüm araçlarının geliştirilmesi
 • Etkin Atık Yönetimi
 • Kentsel atıkların değer zincirlerinde kalma sürelerini artırmak ve hammadde taleplerini büyük ölçüde azaltmak için büyük veri destekli kentsel maden lojistiğinin artırılması
 • Gelişen teknolojiler, yeni teknolojiler yaratarak ve var olanların sanayileşmesini teşvik ederek atık toplama oranlarının artırılması

Detaylı Bilgi / Rehber:

Detaylı bilgi için tıklayınız.