proje çağrıları

26

Aralık

EMBO Doktora Sonrası Araştırma Burs Programına Başvurular Devam Ediyor

 

Program Adı:

EMBO Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

TÜBİTAK tarafından Türkiye’deki yürütücülüğü yapılan Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (European Molecular Biology Organisation – EMBO), yaşam bilimleri alanında çalışan bilim insanlarına yönelik çeşitli burs ve destek programları yürütmektedir. Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Moleküler Biyoloji Konferansı (European Molecular Biology Conference - EMBC) üye, asosiye ve işbirlikçi ülkeleri tarafından finanse edilen bu programlar araştırmacılara dolaşım ve bilimsel ağ oluşturma desteği sağlamaktadır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

·Doktora derecesine sahip olmak veya burs başlangıç dönemine kadar doktora derecesine sahip olacağını taahhüt etmek;

·Doktora derecesini başvuru tarihinden itibaren en fazla iki yıl önce almış olmak;

·En az bir tane uluslararası hakemli bir dergide ilk isim olarak araştırma makalesi yayınlamış olmak veya makalesi yayınlanmak üzere kabul edilmiş olmak;

··Doktora derecesinin alındığı ülkeden farklı bir ülke için başvuru yapmak;

··Doktora döneminde çalışılmış olunan bir laboratuvara geri dönme amacıyla başvuru yapmamak;

··Hâlihazırda farklı bir ülkedeki laboratuvarda çalışan ve bulundukları laboratuvar için burs desteğine başvuran araştırmacılar için yurt dışı laboratuvarda başvuru tarihinden itibaren en fazla 6 aydır çalışıyor olmak.

Bütçesi:

EMBO tarafından bursiyere ödenmek üzere ülkelere göre değişen tutarlarda ev sahibi kuruluşa fon aktarılır.

Süresi:

Destek süresi en az bir en fazla iki yıldır.

Son Başvuru Tarihi:

9 Şubat 2024 (14:00 CET)

Nasıl Başvurulur? 

 Tıklayınız.

Programa Ait Özellikler:

Katılımı artırmaya yönelik girişimler kapsamında, doktora derecesini Türkiye dışında bir ülkeden almış olan ve Türkiye’de çalışmak üzere doktora sonrası araştırma bursuna başvuran araştırmacılar başvurunun uygunluk kriterlerini sağlaması durumunda doğrudan mülakata çağırılır.

 

Tüm başvurular daha sonra Burs Komitesi tarafından aşağıdakilere göre değerlendirilir:

·Başvuru sahibinin önceki bilimsel başarıları.

·Önerilen araştırmanın yeniliği ve biyolojik önemi. Doktora projesine benzer bir konuyu araştırmaya devam etmek için yapılan başvurular genellikle finansman açısından daha düşük öncelik alır.

·Ev sahibi laboratuvarın, başvuru sahibinin önerilen araştırma ve eğitimi için uygunluğu.

·Burs Komitesi daha sonra nihai finansman kararlarını almak için toplanır. Tipik olarak seçimin sonucu, son değerlendirme tarihinden sonraki 14 ila 16 hafta arasında bilinir ve komite toplantısından kısa bir süre sonra EMBO web sitesinde sunulur.

Detaylı Bilgi / Rehber:

 Tıklayınız.