proje çağrıları

18

Ocak

Kore Bilim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı ve Kore Ulusal Araştırma Vakfı ile İkili İş Birliği Programı 2023 Yılı Çağrısı

 

Program Adı:

2516 - Kore Bilim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı ve Kore Ulusal Araştırma Vakfı ile İkili İş Birliği Programı 2023 Yılı Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasındaki mevcut işbirliği protokolü çerçevesinde ve Kore Bilim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı (MIST) işbirliğinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

· Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,

· Eğitim ve araştırma hastaneleri,

· Kamu kurum ve kuruluşları,

· Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Bütçesi:

Bu çağrı için TÜBİTAK'ta ayrılan toplam bütçe 8,75 milyon TL'dir. Azami bütçe Türkiye tarafı için her bir başarılı proje için 1,25 milyon TL'dir.

Destek Oranı:

· Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Proje süresi 3 yıla kadar olabilir.

Son Başvuru Tarihi:

17 Mart 2023, 17:30

Nasıl Başvurulur? :

https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

Programa Ait Özellikler:

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki araştırmacıların, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Kore’deki araştırmacılar ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

 

Çağrı kapsamında aşağıdaki alanlarda başvuru gerçekleştirilebilecektir:

  • Yapay Zeka
  • Biyoteknoloji
  • Hidrojen Bazlı Enerji

 

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2516-kore-bilim-bilgi-ve-iletisim-teknolojileri-bakanligi-ve-kore-ulusal-arastirma-vakfi-ile-ikili