proje çağrıları

31

Temmuz

Kutup Yabancı Araştırma Üssü Katılım Çağrısı

Program Adı:

Kutup Yabancı Araştırma Üssü Katılım Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

9. Ulusal Antarktik Bilim Seferi (TAE-IX) kapsamında uluslararası işbirliklerine de destek verilmesi planlanmaktadır. Bu sayede ülkemizde Antarktika üzerine çalışmalar yürüten ya da yürütmek isteyen bilim insanları Antarktika’da faaliyet gösteren diğer ülkeler ile ortak projeler gerçekleştirilebilecektir. İşbirliği projelerine başvuruda bulunarak bilimsel araştırma yapmak isteyen araştırmacıların projeleri TÜBİTAK MAM KARE tarafından belirlenen ve aşağıda sunulan koşullarla (Çağrıya Özel Hususlar) değerlendirilecek ve uygun bulunmaları durumunda desteklenecektir. Bu çağrı sadece Antarktika kıtasında işbirliği sağlanan ülke üslerini/seferlerini kapsamaktadır, Arktik bölgesini kapsamamaktadır.

 

Ülkemizde kutup araştırmaları konularına ilgi duyan, ilgili alanda çalışmaları olan araştırmacılar için fonlama ve işbirliği mekanizmalarını oluşturarak bilimsel araştırmaların desteklenmesi, aynı zamanda ülkemizin uluslararası arenada Antarktika kıtası ile ilgili bilimsel çalışmalarda görünürlüğünün arttırılması hedeflenmektedir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Proje yürütücülerinin;

  • Doktora derecesine/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık derecesine/sanatta yeterlik derecesine sahip olmaları ve projenin yürütüleceği kurumun (yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler ve herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar hariç) olmaları gerekmektedir.

Özel kuruluşta yürütülecek projelerde, proje yürütücüsünün söz konusu kuruluşta, projenin öneri tarihi itibariyle en az altı ay görev alması gerekir. Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan bu program kapsamında başvuru kabul edilmez.

Bütçesi:

Bu çağrı kapsamında, proje destek üst limiti yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 600.000 (altıyüzbin) TL bilim ve 300.000 (üçyüzbin) TL lojistik olmak üzere toplam PTİ hariç 900.000 (dokuzyüzbin) TL’dir. Bu çağrı kapsamında PTİ üst sınırı 100.000 TL olup, Kurum Hissesi ödenmeyecektir.

Destek Oranı:

%100

Süresi:

Proje Süresi en fazla 24 aydır.

Son Başvuru Tarihi:

Çevrim içi başvurunun tamamlanması için son tarih : 25 Eylül 2023

E-İmza sürecinin tamamlanması için son tarih : 27 Eylül 2023

Nasıl Başvurulur? :

Başvurular Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

Programa Ait Özellikler:

  • Proje önerileri başvuru formuna uygun şekilde İngilizce hazırlanmalıdır.

 

  • Proje çağrısı ülkemiz kamu ve özel kurumlarına açık olup, TÜBİTAK kurumuna bağlı Merkezler Enstitüler ve Araştırma Grupları da kendi kurum prosedürlerine uygun olarak başvuru yapabilecektir.
  • Projeler, TÜBİTAK tarafından Araştırma Projeleri mevzuatı çerçevesinde değerlendirilecektir.

 

  • TÜBİTAK ARDEB ve TÜBİTAK MAM KARE tarafından desteklenmesine karar verilen proje(ler) işbirliği yapılacak ülke tarafından da uygun görülmesi durumunda desteklenecektir.

 

  • Desteklenmesine karar verilen projenin Antarktika’da yapılacak saha çalışması tarihleri, TÜBİTAK MAM KARE ile görüşülerek işbirliği yapılacak ülkenin bilim sezonuna adapte edilecektir.

 

  • Önerilen projenin desteklenmeye uygun bulunması durumunda katılımcı listesinde belirtilen kişiler ile mülakatlar yapılacaktır.

 

  • Önerilen projenin desteklenmeye uygun bulunduğu açıklanır açıklanmaz, proje ekibi ile TÜBİTAK MAM KARE arasında ilgili evrakların doldurulması ve imzalanması gerekmektedir.

Kutup yabancı araştırma üssü katılım çağrısı özel hususlar için tıklayınız.

Detaylı Bilgi / Rehber:

Detaylı bilgi için tıklayınız.