proje çağrıları

16

Mart

M-ERA.NET 2023 Yılı Çağrısı Açıldı

 

Program Adı:

M-ERA.NET 2023 Yılı Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

AB Ufuk 2020 programı altında açılan M-ERA.NET 3 Cofund projesi kapsamında malzeme araştırma ve inovasyonundaki yüksek kaliteli araştırmaların koordinasyonuna önemli ölçüde katkıda bulunmak için hedefler belirlenmiştir. Bu hedef doğrultusunda, M-ERA.NET 3 kapsamında AB üye ve ilişkili devletler, AB dışında katılımcılar ile özellikle ileri malzemeler alanında tüm inovasyon döngüsüne destek sağlayan fonlama programları bir araya getirilmiştir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

· Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,

· Eğitim ve araştırma hastaneleri,

· Kamu kurum ve kuruluşları,

· Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Bütçesi:

· Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

v Proje başına 2.500.000 TL’yi,

v Yürütücü kuruluş başına;

   § Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 1.500.000 TL’yi,

   § Özel kuruluşlar için 2.500.000 TL’yi aşamaz.

Destek Oranı:

· Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

· Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Son Başvuru Tarihi:

· 1. aşama başvuruların (pre-proposal) sunulması için son tarih: 16.05.2023 (CET - 12.00)

 

· 1. aşama ulusal başvuru son tarihi (Elektronik imza ile yapılacaktır. Elektronik imza ile başvuruyu tamamlamanın son tarihi): 31.05.2023

 

Nasıl Başvurulur? :

· 1. aşama pre-proposal başvurusu için  http://www.m-era.net

· 1. aşama ulusal başvuru için https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

Programa Ait Özellikler:

M-ERA.NET 3 projesi 2023 yılı proje çağrısı 01/03/2023 tarihi itibariyle açılmıştır. M-ERA.NET 2023 çağrısı kapsamında aşağıda belirtilen çağrı konularındaki projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir:

 

· Enerji Alanında Sürdürülebilir İleri Malzemeler

· Yenilikçi Yüzeyler, Kaplamalar ve Arayüzeyler

· Yüksek Performanslı Kompozitler

· Fonksiyonel Malzemeler

· Sağlık Uygulamaları için İleri Malzemeler ve Teknolojiler

· Elektronik Malzemeler için Yeni Nesil Malzemeler

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/m-eranet-2023-yili-cagrisi-acildi