proje çağrıları

10

Mayıs

MSCA 2024 Çağrıları Konferansı/ MSCA 2024 Calls Conference

Her yıl ilkbahar aylarında açılıp, sonbaharda kapanan Ufuk Avrupa Marie S. Curie Alanı Doktora Sonrası Bursları (MSCA Postdoctoral Fellowships - PF) çağrısı bu sene Avrupa Komisyonu tarafından 23 Nisan 2024 tarihinde açılmış; 11 Eylül 2024 tarihinde ise kapanması planlanmıştır.

Bu çağrı kapsamında doktora derecesine sahip tüm dünyadan araştırmacılara uluslararası ve istenirse sektörler arası/disiplinler arası araştırma amaçlı dolaşım imkânı sunulmakta ve bu vesileyle kariyer gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Herhangi bir konu sınırlaması olmadan tüm araştırma alanlarından doktoralı araştırmacılar tarafından sunulacak bireysel proje önerileri Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi tarafından MSCA – PF çağrısı başta olmak üzere, MSCA altında yer alan diğer çağrılara da etraflıca değinilecek şekilde 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü Avrupa Komisyonu - Araştırma Yürütme Ajansı (REA)’ndan konuşmacıların da katılımıyla çevrim içi “MSCA 2024 Çağrıları Konferansı” düzenlemektedir.

Konferansın tüm oturumları ‘Zoom Webinar Platformu’ üzerinden İngilizce gerçekleştirilecek olup etkinlik sonrasında tüm sunumlar web sayfası üzerinden yayınlanacaktır.

Taslak Konferans programına ulaşmak için tıklayınız.
Konferansa kayıt olmak için tıklayınız.
Konferansa katılım linki etkinlik öncesinde kayıt olanlarla paylaşılacaktır.
MSCA-PF çağrısına ait güncel başvuru dokümanlarına web sayfasından ulaşabilirsiniz.
MSCA-COFUND çağrısına ait güncel başvuru dokümanlarına web sayfasından ulaşabilirsiniz.