proje çağrıları

29

Aralık

SEA-EU JFS - Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı 2023 Yılı Çağrısı Açıldı!

Program Adı:

SEA-EU JFS - Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Avrupa ve Güneydoğu Asya arasında Bilim ve Teknoloji alanındaki bağlantıları, daha önceki çalışmaları da kullanarak geliştirmek; güçlü bir seviyeye getirmek; kurumlar arasında derin bağlantılar oluşturarak Bilim ve Teknoloji alanındaki işbirliklerine güçlü bir ivme kazandırmaktır. Yapılan çalışmaların, kalıcı ve yenilikçi ortak işbirliklerini güçlendirerek, Avrupa-Güneydoğu Asya işbirliklerini önemli ölçüde geliştireceği beklenmektedir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Proje yürütücülerinin;

 • Üniversite personeli olmaları durumunda doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Kamu kurumları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
 • Projenin yürütüleceği kurumun (yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler ve herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar hariç) olmaları gerekmektedir.

Bütçesi:

Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı

 • Proje başına 120.000 Avro’yu,
 • Yürütücü kuruluş başına;
 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 90.000 Avro’yu,
 • Özel kuruluşlar için 120.000 Avro’yu aşamaz.

Destek Oranı:

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için %100
 • Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler için %75

Süresi:

En fazla 36 ay

Son Başvuru Tarihi:

15 Nisan 2024, Saat: 12.00

Nasıl Başvurulur? :

Çağrı tek aşamalı uluslararası başvuru ve iki aşamalı ulusal başvuru süreci (ön başvuru ve detaylı başvuru) ile yürütülecek olup, başvurular çevrim içi sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.

Uluslararası başvuru için; https://ptoutline.eu/app/JFS23STI

Ulusal başvurular için; https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

Programa Ait Özellikler:

 • Çağrı kapsamında başvurular aşağıdaki tematik alanlarda kabul edilecektir:
 • Döngüsel Ekonomi (Tarım ve Gıda Güvenliği dâhil, ana odağı su olan projeler hariç)
 • Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı
 • 2+1 kuralı gereği, SEA EU JFS Çağrılarında en az biri Avrupa ve biri Güneydoğu Asya ülkelerinden olmak üzere en az üç farklı ülkenin katılımı ile bir konsorsiyum oluşturulabilmektedir.

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/jfs_2023_ulusal_surec_dokumani.pdf

https://www.sea-europe-jfs.eu/calls

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/sea-eu-jfs-guneydogu-asya-ve-avrupa-ulkeleri-ortak-fonlama-programi-2023-yili-cagrisi-acildi