proje çağrıları

18

Mayıs

TAGEM AR-GE Destek Programı 18. Çağrısı Açıldı!

Program Adı:

AR-GE DESTEK PROGRAMI 18. PROJE ÇAĞRISI

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amacı:

İhtiyaç duyulan tüm girdi ve teknolojilerin yerli imkanlarla geliştirilmesi, başta tohum, damızlık, bitki sağlığı ve hayvan sağlığında mücadele yöntemleri olmak üzere sulama ve bitki besleme alanında, ihtiyaç duyulan bilginin yerli imkanlar ile üretilmesi ve ülkemiz tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

a) Üniversiteler,

b) TÜBİTAK Ar-Ge Birimleri,

c) Sivil toplum, meslek ve çiftçi kuruluşları (Dernek, vakıf ve bunların iktisadi işletmeleri, oda, borsa, birlik ve üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri, kooperatifler),

 ç) Özel sektör kuruluşları (13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak ticaret siciline tescili yapılmış, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde kaydı bulunan sermaye şirketleri) başvuru yapabilecek.

Bütçesi/ Destek Oranı

Başvuruda Bulunacak Kurum/Kuruluş Türü

Bakanlık Destek Üst Limiti (TL)

Bakanlık Destek Oranı (en fazla)

Üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimleri

300.000

% 100

Sivil toplum, meslek ve çiftçi kuruluşları

300.000

% 70

Özel sektör kuruluşları

3.000.000

% 70

Süresi:

36 ay

Son Başvuru Tarihi:

16 Haziran 2023

Nasıl Başvurulur? :

Proje hazırlık dokümanları ve başvuru klasörü kargo veya posta yolu ile gönderilerek başvuru yapılacaktır.

Programa Ait Özellikler:

Başvurusu yapılan projenin konusunun, çağrıda ilan edilen öncelikli konular arasında olması gerekir.

Her çağrı döneminde proje yürütücüsü olarak sadece bir proje ile başvuruda bulunulabilir.

Destek Programı kapsamında devam eden projesi bulunan özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşları, projesinin sonuç raporu Kurul tarafından kabul edilmeden yeni bir çağrı kapsamında proje başvurusunda bulunamaz. Ancak İyi Üretim Uygulamaları (GMP-Good Manufacturing Practices) sertifikasına sahip kuruluşlar bu sınırlamadan muaftır

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/82/Ar-Ge-Destek-Programi