proje çağrıları

07

Temmuz

TC-KL- Tıbbi Cihaz Geliştirmeye Yönelik Klinik Araştırma Projeleri Çağrısı Başvuruya Açıldı.

 

Program Adı:

TC-KL - Tıbbi Cihaz Geliştirmeye Yönelik Klinik Araştırma Projeleri Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜSEB

Amacı:

Hastalıkların önlenmesi, erken tanı ve tedavisi, destek ve izlenmesinde kullanılabilecek ve hastaların mağduriyetini azaltacak her türlü tıbbi cihazın izlenmesi-geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 • Devlet veya vakıf üniversiteleri
 • Araştırma enstitüleri
 • Kamu ve özel hastaneler
 • Halk sağlığıyla ilgili birimler
 • Sağlık alanında faaliyet gösteren özel kuruluşlar (ilaç endüstrisi, biyoteknoloji şirketleri vb.) ve Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler (KOBİ’ler)
 • Teknokent ve kuluçka merkezinde faaliyet gösteren firmalar

Bütçesi:

2023 yılı için Proje destek bütçesi, en fazla altmış milyon (60.000.000,00) TL’dir.

Süresi:

36 ay

Son Başvuru Tarihi:

Çağrı Bitiş Tarihi : 12.10.2023 23:59:00

Basılı Belge Son Teslim Tarihi : 26.10.2023

 

Nasıl Başvurulur? :

https://files.tuseb.gov.tr/tuseb/files/tbys/tuseb_projeleri_basvuru_kilavuzu.pdf

Programa Ait Özellikler:

Başvurusu yapılan tıbbi cihaz adayının klinik araştırma fazına geçebilmek için klinik öncesi araştırmalar dahil olmak üzere gerekli Ar-Ge aşamalarını başarıyla tamamlamış olması gerekmekte olup bu kapsamda;

 

 • Aday tıbbi cihaz yerlileşme ve millileşme potansiyeli ile özgün değeri ve yenilikçi yönü açıkça sunulmalıdır.
 • Aday tıbbi cihaza yönelik mevcut çalışma sonuçları ayrıntılı olarak sunulmalıdır.
 • Projenin mevcut durumu ve THS açıkça belirtilmelidir. Başvurusu yapılan projelerin THS’nin 5 ve üstünde olması (bkz. THS Cetveli) olması beklenmektedir.
 • Ürünün ticarileşme potansiyeli ve ülke ekonomisine sağlayacağı sosyo-ekonomik fayda somut verilerle (Türkiye ve dünya verileri kullanılarak) belirtilmelidir.
 • Ürünün maliyeti, pazar analizi ve referans ürünlere (var ise) göre farklıları ve üstünlüğü detaylı olarak sunulmalıdır.
 • Ürünün; klinik önemi, kullanım alan(lar)ı, yaygın etkisi ve ürünün teknik özellikleri belirtilmelidir.

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://tbys.tuseb.gov.tr/#/aktifcagrilistesidispanel