proje çağrıları

30

Mart

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Tarafından Ar-Ge Proje Çağrıları Açıldı!

 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) üniversiteler/kamu veya özel kuruluşlar tarafından, kurumun faaliyet alanları ile ilgili teknolojik, yenilikçi ve özgün yönü olan, olumsuz çevresel etkileri azaltan, verimliliği arttıran, düşük maliyetli çözümler sunan Ar-Ge projelerini desteklemektedir. Bu çerçevede farklı proje türleri (sürekli açık, çağrılı vb.) bulunmakla birlikte Ar-Ge niteliğine sahip projelerin konuları aşağıda belirtilmiştir.

Bu doğrultuda;

  1. Aşağıda belirtilen konular çerçevesinde yıl boyunca proje başvurusunda bulunabilinmektedir.

 

  1. Kömür ve Türevlerinden Karbon Fiber Üretim Teknolojileri" alt yapısını oluşturmak amacıyla yayınlanan çağrı kapsamında uzman Kuruluş ve Üniversitelerle işbirliği halinde bir Ar-Ge projesi başlatılması planlanmaktadır. İlgili alanda proje başvurusu yapmak isteyen araştırmacıların 04.2023 tarihine kadar aşağıda yer alan bağlantıdan “Proje Öneri Formu” nu doldurarak arge@tki.gov.tr elektronik posta adresine ve resmi yazı ile “Hipodrom Cad. No:12 Yenimahalle/ANKARA 06560” adresine başvurmaları gerekmektedir.

 

 

Ar-Ge proje konuları

 

a) Kömür, bitümlü şeyl, leonardit gibi yerli kaynakların aranmasının, rezerv ve

kullanımının geliştirilmesi,

b) Kömür üretim, pazarlama ve satış faaliyetleri için sürdürülebilir teknolojiler,

c) Kömür hazırlama ve iyileştirme teknolojileri,

ç) Temiz kömür teknolojileri,

d) Kömür kaynaklı kimyasal teknolojiler,

e) Kömür kaynaklı doğal ve tarımsal teknolojiler,

f) Kömür yakma teknolojileri,

g) Kömür kaynaklı enerji üretim ve dönüşüm teknolojileri,

ğ) Kömür ve kömür üretimi ile ilgili çevre ve çevre koruma teknolojileri,

h) Kömür ile ilgili teknolojilerde modelleme-simülasyon uygulamaları,

ı) Maden ve iş makinaları performans artırma, maliyet düşürme ve yerlileştirme

çalışmaları,

i) Üretim süreçlerinde iyileştirme ve maliyetleri düşürme faaliyetleri.

j) TKİ uhdesindeki madenlerden elde edilebilecek ileri teknoloji ürünleridir.

 

 

Çağrı metni ve ekleri için tıklayınız.