proje çağrıları

11

Aralık

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında TÜBİTAK Çağrıları Açıldı!

The World Bank desteği ile; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda; TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında, sanayi kuruluşlarına TÜBİTAK tarafından 175 milyon dolarlık finansman aktarılacaktır.

6 yıl sürecek olan Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında TÜBİTAK tarafından aşağıdaki başlıklarda açılan çağrılarla hibe ve geri ödemeli finansman desteği sağlanacaktır. TÜBİTAK bünyesinde KOBİ'ler ve büyük ölçekli firmaların ticarileştirme öncesi saha uygulamaları odaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri ile özel sektör liderliğindeki iş birliklerine odaklanacaktır.

8 Aralık 2023 tarihi itibari ile 1832 ve 1833 kodlu 2 yeni çağrı açılmış ve yakın zamanda açılacak olan 1831 kodlu çağrı için niyet beyanı alınmaya başlanmıştır.

Çağrılara İlişkin Bilgiler:

1831 - Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı-Niyet Beyanı

KOBİ’lerin iş modelleri ile ürün ve hizmetlerini yeşil dönüşüme uyumlu hale getirebilmelerine yönelik mentörlük

1️832 - Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı

Prototipten ürüne geçiş aşamasındaki ölçeklendirme ve saha uygulamaları

1️833 - SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı

Birden fazla projenin aynı anda bir arada eşgüdüm içinde yürütüldüğü platformlar olan Sanayiye Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Ağlarına destek

Detaylı bilgi için tıklayınız.