proje çağrıları

05

Nisan

YÖK Tarafından Başlatılan "Uluslararası Araştırmacı Projeleri Başvuruları" 26 Nisan - 12 Mayıs 2023 Tarihleri Arasında Yapılabilecek

 

 

Program Adı:

Temel Bilimlerde Genç Beyinler Projesi (GEP)

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

YÖK

Amacı:

Doktora  öğrencileri  ve  araştırmacıların  dünyanın  seçkin  üniversitelerinde  uluslararası  standartlarda araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla Kurulumuz Başkanlığı tarafından "Uluslararası Araştırmacı Projeleri" başlatılmıştır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

2023 yılında devlet üniversitelerinde "Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik" alanlarından birinde doktora eğitiminin tez aşamasında olan araştırma  görevlileri başvuru yapabilmektedir.

Bütçesi:

Aylık burs desteği 20 bin TL

Ulaşım desteği 10 bin TL

Süresi:

3 ay süre ile araştırma yapma imkanı sağlanacaktır.

Son Başvuru Tarihi:

Başvuru yapmak isteyen öğretim üyelerinin, 26 Nisan 2023 Çarşamba- 12 Mayıs Cuma günü saat 17.00'ye kadar YÖKSİS üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Programa Ait Özellikler:

•  Sistem  üzerinden  başvuruda  bulunan  öğretim  üyelerinin  sisteme  yüklemiş  olduğu  evrakları (çalışma  raporu,  yurt  dışı  akademik  izin  belgesi  ve  kabul  mektubu)  ilgili  üniversitenin değerlendirmesi,    gerekli  şartları taşıdığına  karar  verilen  başvuruları  YÖKSİS  üzerinden  15 Mayıs-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında onaylaması,

• Üniversitenin onayladığı  başvurular  için  alacağı  senato  kararını  rektörlük  üst yazısı ekinde 9 Haziran 2023 tarihine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletmesi,

•  Üniversitelerin  onay  aşamasında  görev  alacak  kişiyi  YÖKSİS'te  "YÖK  GEP  Desteği Üniversite Sorumlusu" olarak yetkilendirmeleri gerekmektedir

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.yok.gov.tr/ana-sayfa

Program Adı:

Temel Bilimlerde Doktora Sonrası Araştırma Projesi (DOSAP)

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

YÖK

Amacı:

Yükseköğretimi nitelik ve nicelik olarak ulusal ve uluslararası standartlara uygun etkin ve etkili olarak planlamak ve yönetmek amacıyla birçok çalışma yapılmaktadır. Bu kapsamda, doktora eğitimini tamamlamış Araştırma Görevlileri ile Dr.  Öğretim Üyelerinin dünyanın seçkin üniversitelerinde uluslararası standartlarda araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla Kurulumuz tarafından "Uluslararası Araştırmacı Projeleri" başlatılmıştır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

"Yurt İçi ve Yurt Dışında Öğretim Elemanı ve Araştırmacı Destekleme Programlarına İlişkin Usul ve Esaslar"ın 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca, devlet üniversitelerinde görevli doktoralı Araştırma Görevlisi ve Dr. Öğretim Üyeleri başvuru yapabilmektedir.

Bütçesi:

Aylık burs desteği 20 bin TL

Ulaşım desteği 10 bin TL

Süresi:

Yurt dışında "Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik" alanlarından birinde 9 aya kadar araştırma yapma imkânı sağlanacaktır.

Son Başvuru Tarihi:

Başvuru yapmak isteyen öğretim üyelerinin, 26 Nisan 2023 Çarşamba- 12 Mayıs Cuma günü saat 17.00'ye kadar YÖKSİS üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir

Programa Ait Özellikler:

•  Sistem  üzerinden  başvuruda  bulunan  öğretim  üyelerinin  sisteme  yüklemiş  olduğu  evrakları (çalışma  raporu,  yurt  dışı  akademik  izin  belgesi  ve  kabul  mektubu)  ilgili  üniversitenin değerlendirmesi,    gerekli  şartları taşıdığına  karar  verilen  başvuruları  YÖKSİS  üzerinden  15 Mayıs-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında onaylaması,

• Üniversitenin onayladığı  başvurular  için  alacağı  senato  kararını  rektörlük  üst yazısı ekinde 9 Haziran 2023 tarihine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletmesi,

•  Üniversitelerin  onay  aşamasında  görev  alacak  kişiyi  YÖKSİS'te  "YÖK  DOSAP  Desteği Üniversite Sorumlusu" olarak yetkilendirmeleri gerekmektedir

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.yok.gov.tr/ana-sayfa

Program Adı:

Akademik Birikim Projesi (AKAP)

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

YÖK

Amacı:

Yükseköğretimi nitelik ve nicelik olarak uluslararası standartlara uygun  uygun etkin  ve  etkili olarak planlamak ve yönetmek amacıyla birçok çalışma yapılmaktadır. Bu kapsamda, öğretim üyelerine dünyanın seçkin üniversitelerinde uluslararası standartlarada yurt dışı akademik izin  (Sabbatical) kapsamında  araştırma  yapmalarını  desteklemek  amacıyla,  "Uluslararası  Araştırmacı  Projeleri" başlatılmıştır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

"Yurt İçi ve Yurt Dışında Öğretim Elemanı ve Araştırmacı Destekleme Programlarına İlişkin Usul  ve  Esaslar" ile, ilgili  Usul  ve  Esasların  4  üncü  maddesinin  3  üncü  fıkrası uyarınca,  devlet  üniversitelerinde  görevli   Öğretim  Üyeleri başvuru yapabilmektedir.

Bütçesi:

Aylık burs desteği 20 bin TL

Ulaşım desteği 10 bin TL

Süresi:

11. Kalkınma Planındaki öncelikli alanlardan birinde en fazla 9 ay süre ile araştırma yapma imkanı sağlanacaktır.

Son Başvuru Tarihi:

Başvuru yapmak isteyen öğretim üyelerinin, 26 Nisan 2023 Çarşamba- 12 Mayıs Cuma günü saat 17.00'ye kadar YÖKSİS üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Programa Ait Özellikler:

•  Sistem  üzerinden  başvuruda  bulunan  öğretim  üyelerinin  sisteme  yüklemiş  olduğu  evrakları (çalışma  raporu,  yurt  dışı  akademik  izin  belgesi  ve  kabul  mektubu)  ilgili  üniversitenin değerlendirmesi,    gerekli  şartları taşıdığına  karar  verilen  başvuruları  YÖKSİS  üzerinden  15 Mayıs-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında onaylaması,

• Üniversitenin onayladığı  başvurular  için  alacağı  senato  kararını  rektörlük  üst yazısı ekinde 9 Haziran 2023 tarihine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletmesi,

•  Üniversitelerin  onay  aşamasında  görev  alacak  kişiyi  YÖKSİS'te  "YÖK  AKAP  Desteği Üniversite Sorumlusu" olarak yetkilendirmeleri gerekmektedir

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.yok.gov.tr/ana-sayfa