duyurular

19

Haziran

2018-2019 Yatay Geçiş ve Merkezi Yatay Geçiş Başvuruları

Eğitim Komisyonu Başkanlığı

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları

 

Yatay Geçiş Senato Esasları Yönergesi

Yatay Geçiş Başvuru Formu

Merkezi Yatay Geçiş Formu

Taban Puanlar

 

 
Yatay Geçiş Takvimi
 
16 Temmuz- 20 Temmuz 2018
Yatay geçiş başvuru süresi
30 Temmuz 2018
Başvuru evraklarının Tıp Fakültesine iletilmesi
9 Ağustos 2018
Başvuruların Eğitim Komisyonunda görüşülmesi
10 Ağustos 2018
Asil ve yedek listelerinin ilan edilmesi
15 Ağustos 2018
İngilizce muafiyet sınavı
16 Ağustos: 2018
İngilizce muafiyet sonuçlarının ilan edilmesi
27-29 Ağustos 2018
Asil listeden kazananların kayıt edilmesi
30 Ağustos - 3 Eylül 2018
Yedek listeden alınacak olanların kayıt edilmesi
 

Merkezi Yatay Geçiş Başvuru Takvimi

 
1 Ağustos - 15 Ağustos 2018
Yatay geçiş başvuru süresi
17 Ağustos 2018
Başvuruların Eğitim Komisyonunda görüşülmesi
17 Ağustos 2018
Başvuru değerlendirme sonuçlarının açıklanması
27 Ağustos 2018
İngilizce muafiyet sınavı
28 Ağustos 2018
İngilizce muafiyet sonuçlarının ilan edilmesi
29 Ağustos 2018
Başvuruların Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmesi
29 Ağustos 2018
Yatay geçiş hakkı kazananların ilan edilmesi
30 Ağustos - 3 Eylül 2018
Kazananların kayıt edilmesi

 

Başvuru Belgeleri (Yatay Geçiş ve Merkezi  Yatay Geçiş İçin Gerekli Evraklar):

  • a) Not belgesi: Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notlar ile genel not ortalamasını gösterir resmi onaylı belge,
  • b) Programında yer alan derslere ilişkin anlatılan konuları ve saatini gösteren ayrıntılı ders içerikleri,
  • c) Disiplin cezası almadığına dair resmi belge,
  • ç) ÖSYM yerleştirme belgesi,
  • d) Başvuru formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması
  • e) Yukarıda sayılan belgelerde herhangi bir eksiklik olduğunda başvuru geçersiz sayılacaktır. Postadaki gecikmelere bağlı geç gelen evraklar kabul edilmeyecekler.
  • f) Daha önce yatay geçiş yapmış ise,  öğrenim gördüğü tüm fakültelere ait ders içerikleri
  • g) Bu yönergede yer alan özel durumlarla ilgili olarak başvuran adayların söz konusu özel durumlarını gösterir resmi belgeler,

 

Başvuru Yeri : Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 61080/TRABZON
Yatay Geçiş Başvuru Tarihi : 16 -20 Temmuz 2018
Merkezi Yatay Geçiş Başvuru Tarihi : 01-15 Ağustos 2018