duyurular

16

Ağustos

Öğretim Üyelerimize Yönelik Planlanan 2022-2023 Dönemi Sürekli Mesleki Gelişim Kurs Programı

Dekanlık

 

2022-2023 Dönemi Sürekli Mesleki Gelişim Kurs Programı

Tarih Saat SMG Faaliyeti Akademik Personel

11 Ekim 2022 Salı

9:00-16:00

UÇEP Bağlamında Program Geliştirme Kursu

SA*, BT*

8 Kasım 2022 Salı

9:00-16:00

Simulasyon Uygulamalarında Çözümleme Kursu

SA, BT

24 Kasım 2022 Perşembe

9:00-16:00

Olgu Temelli Öğrenim Kursu

SA, BT

6 Aralık 2022 Salı

9:00-16:00

Probleme Dayalı Öğrenim Kursu

SA, BT

15 Aralık 2022 Perşembe 

9:00-16:00

Team-Based Learning (Ekip Çalışmasına Dayalı Öğrenim Yöntemi) Kursu

SA, BT

9 Şubat 2023 Perşembe

9:00-16:00

Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Kursu

SA, BT

23 Şubat 2023 Perşembe

9:00-16:00

İşbaşı değerlendirme Yöntemleri Kursu

SA, BT

9-10 Mart 2023 Perş.- Cuma

9:00-16:00

Öğrenci Merkezli Öğrenim Yöntemleri Kursu

SA, BT

4 Nisan 2023 Salı

9:00-16:00

Refleksiyon Oturumu Yönetimi Kursu

SA, BT

13 Nisan 2023 Perşembe

9:00-16:00

Nitel Veri Analizi Kursu

SA, BT

*SA: Selçuk AKTURAN, BT: Bilge TUNCEL

 

      Kurs Programlarına İlişkin Genel Prensipler

  1. Kurslar yüzyüze uygulanacaktır.
  2. lgili karar vericiler tarafından COVID-19 pandemisi nedeniyle kısıtlama olması durumunda kursu yönetecek eğiticiler o anki durum bağlamında kursu erteleme, çevrim içi yapma veya iptal etme kararları Dekanlığımız tarafından  katılımcılara bildirecektir.
  3. Fakültemiz Tıp Eğitimi Anabilim Dalı SMG Faaliyetleri Salonunun kapasitesi doğrultusunda katılımcılar en fazla 12 kişi ile sınırlandırılmıştır.
  4. Katılım sayısı 5’in altına düştüğünde grup uygulamaları ve etkileşimi olumsuz etkileneceğinden kurs koordinatörü ve eğiticileri tarafından kursu erteleme veya iptal etme kararları verilebilecektir. Böyle bir durumda katılım için başvuran kişilere en geç 10 iş gücü öncesinde bildirimde bulunulacaktır.
  5. Kurs koordinatörü tarafından katılımcılara yönelik hazırlanan ve kursa ilişkin ayrıntıları içeren belge kurs tarihlerinden en geç 10 gün öncesinde katılımcılarla paylaşılacaktır.
  6. "Tıp Eğitiminde İşbaşı Değerlendirme Yöntemleri" ve "Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE)" kursları klinik dönemde eğitimde rol alan öğretim üyelerine yöneliktir,
  7.  "Ekip Çalışmasına Dayalı Öğrenim (Training of Team-Based Learning)" kursu klinik öncesi dönemde eğitimde rol alan öğretim üyelerine yöneliktir.

 

      Kayıt için: Dekanlık Sekreterliği 5405 aranarak isim yazdırılması veya ad soyad ve katılmak istenilen kurs belirtilerek ktutipfakulte@ktu.edu.tr adresine e-posta gönderilmesi gerekmektedir.