duyurular

02

Eylül

Standardize Hasta

Tıp Fakültesi

2022-2023 eğitim öğretim yılında kurul/staj/staj bloklarında standardize hasta(SH) yöntemi kullanılması planlanan eğitim ve ölçme değerlendirme faaliyetlerinin ilgili tarih ve eğitim/ölçme değerlendirme faaliyet içeriği ile birlikte Standardize Hasta Eğitim Birimi (SHEB)ne bildirilmesi gerekmektedir.

Eğitim/ölçme-değerlendirme faaliyetlerinde görev alacak standardize hastaların planlanması ve eğitim/ölçme-değerlendirme faaliyetine hazırlanması için aşağıda yer alan iş akışında belirtildiği şekilde sürecin yürütülmesi önem arz etmektedir.

Geç bildirilen durumlarda standardize hasta görevlendirmesi aksayabilmektedir.