duyurular

21

Haziran

Ülkemizde Çocuk Hastaya İlk Fekal Mikrobiyota Nakli

Tıp Fakültesi

       Yaklaşık 2 yıl boyunca süren bir çalışma sonrasında, Türkiye’de çocuklarda bir ilk olan ve birçok hastalığın tedavisine katkı sağlayabileceğini düşündüğümüz fekal mikrobiyota transplanstasyonunu (dışkı nakli, FMT) gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yurt dışında eğitiminin ardından hem etik kurul hem de T.C Sağlık Bakanlığı yasal izni alındıktan sonra FMT’yi ülkemizde ilk defa çocuk hastalara hastanemizde uyguladık.

        Öncelikle mikrobiyotanın tanımı yapacak olursak; çoğunluğu bağırsaklarda olmak üzere vücudumuzda yaşayan, bağışıklık, sindirim ve sinir sisteminde etkin ve faydalı rol alan canlı topluluğudur. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda; kanser, diyabet, bağırsak hastalıkları (inflamatuvar bağırsak hastalığı, irritabl bağırsak sendromu), depresyon, Alzheimer, Parkinson, otizm gibi birçok hastalığın temelinde mikrobiyotanın sağlıksızlığı veya dengesinin bozulmasının etken olduğu düşünülmekte ve bu hastalıkların tedavisi için sağlıklı mikrobiyotal dengenin yeniden sağlanması önem arz etmektedir. Fekal mikrobiyota transplantasyonu; disbiyozisi olan (mikrobiyota dengesi bozulan) hasta bireyin bağırsağına sağlıklı mikrobiyotanın yerleştirilmesidir. Son 10 yılda, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada, FMT’nin bazı kronik hastalıkların (ülseratif kolit, Crohn hastalığı gibi) ve Clostridium difficile enfeksiyonunun tedavisinde olumlu ve önemli etkilerinin olduğu kanıtlanmıştır.

        FMT uygulaması ve uygulama öncesi dışkı hazırlanması bir ekip işidir. Uygun dönör bulmak için ayrıntılı klinik ve laboratuvar incelemenin yanında dışkının ayrıntılı mikrobiyolojik tetkikler ile incelenmesi gerekmektedir. Ortalama 10 donörden birisi uygun olabilmektedir. Bu konuda ekibimize Tıbbi Mikrobiyoloji anabilim dalının da laboratuvar olarak büyük desteği olmaktadır.

         FMT konusunda yurtdışında eğitimini almamızda bize destek veren ve üniversitemizin tüm olanaklarını sunan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Baykal’a, Sayın Dekanımız Prof. Dr. Mustafa İmamoğlu’na teşekkürü borç ederiz.

        Bu yöntemin ülkemizdeki çocukların birçok hastalığına (başta Clostridium difficile enfeksiyonu ve inflamutuvar bağırsak hastalığı olmak üzeri) deva olacağı gibi bilimsel anlamda da üniversitemizi uluslararası platformda daha iyi yerlere getireceği kanısındayız. 

 

KTÜ Tıp Fakültesi Pediatri FMT ekibi adına

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı