akademik başarılar

Prof. Dr. Murat TOPBAŞ'a TÜSEB Proje Desteği

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat TOPBAŞ’ın "Endüstri Çalışanlarında Küresel İklim Krizi ile Kronik Hastalıklar İlişkisi Üzerine Bilgi ve Tutumun Değiştirilmesine Yönelik Edutaınment ve Video Analiz Yöntemi ile İnteraktif Eğitim Programının ve Mobil Uygulama Geliştirilmesi Projesi (Kikeva-Ep)" başlıklı projesi “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Acil Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı B Grubu Ar-Ge Proje Çağrısı” kapsamında desteklenmiştir.

Proje Ekibi

Prof. Dr. Nazım Ercüment BEYHUN-KTÜ (Araştırmacı)
Dr. Öğr. Üyesi Sevil TURHAN-KTÜ (Araştırmacı)
Arş. Gör. Dr. Nalan ÖZEN-KTÜ (Araştırmacı)
Yüksek Mühendis Yusuf ÖZEN-KTÜ (Araştırmacı)
Prof. Dr. Erol Nezih ORHON-ANAÜ (Araştırmacı)
Prof. Dr. Ahmet ALTIN-BEÜ (Araştırmacı)


23 Ocak 2023