duyurular

31

Ocak

Tez Konusu Formları Hakkında

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Danışmanı atanmış olup tez önerisini Enstitüye henüz sunmamış olan tüm yüksek lisans öğrencilerimizin (öğreniminin ilk yarıyılında olanlar hariç) Tez Konusu formlarını, Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) - Enstitü Bilgi Sistemi (EBS) üzerinden 29 Ocak – 2 Şubat 2024 tarihleri arasında Enstitüye sunmuş (EBS sistemine girilmiş) olmaları gerekmektedir.

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim – Öğretim Yönetmeliği

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.