haberler

Literatür Tarama Eğitimi

"Literatür Tarama Eğitimi" Öğr. Gör. Beyhan Karpuz tarafından 27.05.2024 tarihinde gerçekleştirildi. 

Bilimsel bilgiye ulaşım, tezlerde ve araştırmalarda kullanılacak kaynaklar ile ilgili tarama, veritabanlarında araştırma ve anlamlı okuma gibi konularda verilen bilgiler katılımcılar ile etkileşimli olarak ele alındı.

Tüm katılımcılarımıza ve Öğr. Gör. Beyhan Karpuz'a teşekkür ediyoruz.


27 Mayıs 2024