işletme tezsiz yüksek lisans programı

Ön Kayıt ve Bilgi Formu için Tıklayınız 

 

Programın Amacı

Programın amacı, ilgili alanlardaki temel teorik tartışmaları kavrayacak ve yorumlayabilecek, güncel gelişmeleri takip edebilecek, analitik düşünme ve bilimsel araştırma yapma yetisine sahip bireyler yetiştirmektedir.

Dersler

Birinci Yarıyıl

İşletme ve Piyasa Araştırması Kişisel Satış Satış Yönetimi
Pazarlamada Yönetimsel Karar Verme Pazarlamada İletişim İnsan Kaynakları Uygulamaları
Yönetim Teorisi Toplam Kalite Yönetimi Yönetimde Liderlik ve Motivasyon
Çokuluslu İşletmeler ve Kurum Kültürü Muhasebe Mesleğinde Etik Kurumsal Muhasebe
Finansal Muhasebe ve Risk Yönetimi İşletme Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Uluslararası Finansal Yönetim

 

İkinci Yarıyıl

Lojistik Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Esnek Üretim Sistemleri
Yenilik ve Teknoloji Yönetimi İşletmelerde Maliyet Kontrolü Maliyet Muhasebesi Standartları ve Organizasyonu
Yeni Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları Uluslararası Muhasebe Uluslararası Denetim Standartları
Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi Sermaye Piyasası Hukuku Finans Teorisi
Uluslararası İşletmecilik Borsada İleri Teknik Analiz İleri Düzeyde Finansal Tablolar Analizi

 

Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Hüseyin Dağlı Prof. Dr. Mustafa Emir Prof. Dr. Taner Acuner
Prof. Dr. Uğur Kaya Prof. Dr. Hüseyin Sabri Kurtuldu Prof. Dr. Birdoğan Baki
Prof. Dr. Selçuk Perçin Prof. Dr. Engin Dinç Prof. Dr. Fikret Çankaya
Prof. Dr. Halil İbrahim Bulut Prof. Dr. Hasan Ayyıldız Prof. Dr. Tülay İlhan Nas
Prof. Dr. Kader Tan Şahin Prof. Dr. Abdulkerim Daştan Prof. Dr. Fazıl Kırkbir
Prof. Dr. Ahmet Kurtaran Prof. Dr. Hatice Dilara Keskin Prof. Dr. Bünyamin Er
Prof. Dr. Bilal Gerekan Prof. Dr. Abdulkadir Pehlivan  

 

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreterliği

0 462 377 20 22

Bölüm Koordinatörü

Arş. Gör. Fatih YILDIRIM

Bölüm Sekreterliği

Demet BAYRAKTAR - 0 462 377 2964