kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans

Ön Kayıt Formu için Tıklayınız

 

Programın Amacı

Programın amacı, siyaset, yönetim, kentleşme ve çevre gibi alanlardaki temel teorik tartışmaları kavrayacak ve yorumlayabilecek, güncel gelişmeleri takip edebilecek ve söz konusu alanlardaki problemlerin çözümüne yönelik bilimsel araştırmalar yapma yetisine sahip bireyler yetiştirmektedir.

Dersler

Birinci Yarıyıl

Anayasa Sorunları Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Yöntem Türkiye'nin Yönetim Yapısı ve Sorunları
Türk Modernleşme Tarihi Küreselleşme ve Kültürel Değişim Türkiye'de Devlet ve Siyaset
Kentsel Siyaset Türk Vatandaşlık Hukuku Uluslararası Hukukta Güncel Tartışmalar

 

İkinci Yarıyıl

Osmanlı Türk Anayasaları Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar
Çağdaş Siyasi İdeolojiler Türk Anayasa Yargısı Avrupa Birliği Hukuku ve Türkiye
Toplumsal Cinsiyet Sorunları Türkiye'de Siyasi Akımlar Bağımsız İdari Otoriteler
Küresel Çevre Sorunları Türkiye'de Yerel Yönetimler  

 

Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Mustafa Çağatay Okutan Prof. Dr. Atila Doğan Prof. Dr. Mehmet Tunçer
Prof. Dr. Cemil Rakıcı Prof. Dr. Hüseyin Sadoğlu Doç. Dr. Abdullah Uzun
Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Akıncı Dr. Öğretim Üyesi Suna Ersavaş Kavanoz Dr. Öğretim Üyesi Emrah Firidin

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreterliği

0 462 377 20 22

Bölüm Koordinatörü

Arş. Gör. Abdülgazi YIKICI

Bölüm Sekreterliği

Hüseyin MEMİŞ - 0 462 377 2915